Her vandrer ulven ved ridesenteret i Ski. Video innsendt av Mona Holtze Jensen