Viken fylkeskommune søker om at Utdanningsdirektoratet annullerer eksamen for 397 elever etter kaoset mandag.

– Vi sender nå søknad om annullering for de elevene som ble sendt hjem fra eksamen mandag 22. mai. Det er svært viktig at de får like muligheter til videre utdanning framover når deres eksamen ikke lot seg gjennomføre i det hele tatt, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Jan Helge Atterås i Viken fylkeskommune i en pressemelding.

Søknaden gjelder for 397 elever fra Hønefoss videregående skole og Ringerike videregående skole som 22. mai skulle avlegge eksamen i norsk hovedmål eller andre varianter av norskfaget ved AKA Arena på Ringerike. Her oppsto det lokale problemer med nettverket, i tillegg til de nasjonale problemene med Utdanningsdirektoratets påloggingssystem.

–Vi håper på raskt svar fra Utdanningsdirektoratet slik at de elevene det gjelder får en avklaring, sier Atterås i pressemeldingen.

På grunn av de store tekniske problemene med eksamenssystemet, ba Viken fylkeskommune Utdanningsdirektoratet vurdere om eksamen over hele landet burde annulleres, men dette ble ikke tatt til følge. Det er kun Utdanningsdirektoratet som kan annullere eksamen på grunnlag av formelle feil ved gjennomføringen.

Elever som ikke er omfattet av søknaden som nå sendes, men som vurderer å klage på eksamensgjennomføringen, gjør dette til sin lokale skole. Skolene må avvente nærmere informasjon om hvordan disse skal håndteres.