Gå til sidens hovedinnhold

Viken-oppløsning koster for mye

Arbeiderpartiet var imot opprettelse av Viken, men kostnadene ved å løse opp fylket er for store, mener Ås Arbeiderparti.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da Viken fylkeskommune ble opprettet i 2019 under den forrige regjeringen, mente Ap at prosessen i forkant var for dårlig og argumentene for var for svake. Konstruksjonen Viken, som er en unaturlig og lite hensiktsmessig geografisk konstruksjon, ble tvunget gjennom av Høyre-regjeringen og samarbeidspartiene.

Etter at Viken ble en realitet, har Ås og Akershus Ap valgt å være konstruktive og gjøre det beste ut av situasjonen, derfor velger vi å beholde Viken fylkeskommune.

I partiprogrammet ved fjorårets valg står det:

«Arbeiderpartiet er opptatt av at landet er inndelt på en hensiktsmessig måte, og vil ha en gjennomgang av konsekvensene av regionreformen, statens egen regioninndeling og hvordan flere oppgaver kan overføres til fylkene. Dersom tvangssammenslåtte fylker ønsker å endre sine grenser for å bedre kunne løse oppgavene, vil Arbeiderpartiet i regjering gå i dialog med fylkene for å få til dette på en fornuftig, helhetlig og ansvarlig måte

Arbeiderpartiet er nå i en prosess der vi skal avgjøre hva vi ønsker å gjøre med Viken. Skal vi la Viken bestå eller skal vi oppløse Viken og gå tilbake til det som var før – Akershus, Østfold og Buskerud?

Hva er det mest ansvarlige å gjøre?

Enorme kostnader

Det har kostet mye å gjennomføre opprettelsen av Viken. Ansatte har vært gjennom en voldsom prosess og de økonomiske kostnadene har vært store. Nå er Viken en realitet og konstruksjonen har, etter noen innkjøringsutfordringer, begynt å fungere.

Viken har laget en administrativ rapport – uten politisk medvirkning, der man ser på konsekvensene av oppdeling av den nye fylkeskommunen. Konklusjonen er krystallklar. Det kan koste opp mot en milliard kroner å løse opp Viken og gå tilbake til det som var. Og det er kun i kroner og øre. Det menneskelig aspektet, all uroen de ansatte IGJEN må igjennom, er enorm. Rapporten peker også på at Viken i kraft av sin størrelse, har fått større kraft politisk og faglig og at en oppløsning vil forsinke mange igangsatte prosesser.

Rapporten kan lese i sin helhet her:

https://viken.no/om-fylkeskommunen/vikens-framtid/aktuelt-vikens-framtid/presentasjon-av-administrativ-utredningsrapport.126274.aspx

Så hva ønsker vi i Ap?

Diskusjonen om Viken handler mye om opplevelsen av demokrati og følelser/identitet. Og Vikens rapport nevner dette, at en oppløsning kan påvirke demokratiet positivt, at innbyggere som var skeptiske til regionreformen vil oppleve at deres engasjement vil bli tatt på alvor.

Arbeiderpartiet anerkjenner dette og vi har hatt mange diskusjoner internt om nettopp viktigheten av dette.

Men.

Kostnadene for oppløsning av Viken fylkeskommune vil bli enorme. Som et fornuftig styringsparti, mener Arbeiderpartiet i Ås og Akershus, at selv om vi var imot konstruksjonen Viken, er kostnadene for oppløsning for store, både økonomisk og menneskelig.

Partiet har sett på to modeller – oppløsning og tilbake til det som var, eller beholde Viken som den er. Disse to alternativene er vi forelagt av regjeringen. Det har ikke vært en del av prosessen i denne omgangen, å se på andre mulige konstellasjoner.

Ås Ap og Akershus Ap har vedtatt at det er uklokt å gå tilbake til den gamle fylkesinndelingen, både av hensyn til innbyggerne som mottar tjenester fra fylkeskommunen, men også for de ansatte som skal levere tjenestene. Medlemmene mener det er bedre å gjøre det beste ut av en dårlig reform, fordi alternativ rett og slett er for dyrt og det vil være uansvarlig å tvinge gjennom en oppløsning.

Kommentarer til denne saken