Viken vil sikre at flest mulig av videregåendeelevene får kortest mulig reisevei – disponerer selv inntil 15 prosent av plassene

Fylkestinget har bestemt at inntil 15 prosent av plassene ved alle ordinære utdanningsprogrammer for årets 15-åringer disponeres av fylkeskommunen. Dette gjøres for å sikre kortest mulig reisevei for elevene.