Viktig retningsvalg ved årets lokalvalg

Av
DEL

MeningerEtter nesten 20 år uten fast partitilknytning, har ett parti pekt seg ut med de viktigstesakene jeg vil være med å kjempe for. Jeg har opplevd mye av hva norsk natur har å by på. Både til fjells og i lavere strøk.

Den uroen jeg føler for vår fremtidige natur og miljø, har fått meg til å engasjere megi Miljøpartiet De Grønne sin kompromissløse kamp for å forhindre størremiljøødeleggelser og klimakatastrofer.

Lokalt (siden det i år er kommune- og fylkes-/region-valg) er det flere tiltak som må settes inn i kampen. Tiltak jeg finner igjen i partiprogrammene for Nordre Follo MDG og for MDG I storfylket Viken.

For vår nye kommune, Nordre Follo, synes jeg de viktigste sakene fra MDG er: At kommunen skal ha en forpliktende klimaplan. At kommunen vil gi økonomisk støtte til kommunens bedrifter som ønsker energiøkonomisering. At kommunen skal ha nullutslipp fra egne eiendommer og bilpark.

At kommunen skal ha ambisiøse planer for bygging av sykkelveier deriblant en ekspressykkelvei fra Ski til Oslo via Kolbotn. At kommunen ikke selger kommunal eiendom som i dag er grøntområder til utbyggere. At kommunen sørger for at tak på egen bygningsmasse enten beplantes eller brukes til solenergiproduksjon der det er mulig. At kommunen konsekvent sier nei til nedbygging av matjord. At støyforurensing i boområder, friluftsområder og sentrumsområder reduseres, enten ved bedre støyskjerming eller andre tiltak. At kommunen forbyr bruk av gummigranulater på nye kunstgressbaner og til etterfylling av eksisterende baner.

For egen del ønsker jeg at vår nye kommune vil ta opp til vurdering hvordan snø deponeres. Snødeponier vet vi inneholder bl.a. olje, plast (mikroplast) og kanskje tungmetaller.

Hvis ikke MDG tar opp slike saker, hvem vil ellers gjøre det? Jeg opplever MDG som det partiet som ivrer mest for utbygging av sykkelveier. Jeg liker godt å sykle og regner med at jeg tilbakelegger over gjennomsnittet i antall kmpå sykkelsetet. Derfor er jeg veldig glad for MDG’s engasjement for å bygge ut sykkelveinettet. Men det viktigste med sykkelveier, er det helsemessige. At et godt utbygd sykkelveinett får flere til å bruke sykkel, er en viktig del av det forebyggendehelsearbeidet. Ett MDG- standpunkt som også opptar meg, er et kompromissløst nei til nedbygging av matjorda vår. Matsikkerhet er viktig, og det er lokalt det må handles. Vi kan ikkelenger stole på at Norge en gang i fremtida vil være i stand til å skaffe den maten vi trenger, når middelhavslandene pga. klimaendringer vil oppleve svikt i matproduksjonen.

Miljø har interessert meg i flere år, men jeg har ikke vært i stand til å putte mitt engasjement inn partipolitisk noe sted. Jeg har ikke lest tidligere partiprogram for MDG, har mer sett på partiet som et en-saks-parti. Jeg ble imidlertid positivt overrasket over å se at partiet har et program som dekker flere samfunnsområder. Men ideologien i bånn er, kort fortalt, miljø og helse. Noen vil kanskje hevde at dette er det vel ikke noe uenighet om. Til dem vil jeg si: Jeg kan ikke se at noe annet parti så kompromissløst setter helse og miljø først. MDG kan ikke ses på som en gjeng naive idealister. Idealister?

Ja, men ikke naive! Når det gjelder klimatiltak, hvor det viktigste er å få ned nivået av klimagassen CO₂ (karbondioksyd) i lufta vi puster inn, så har vi veldig dårlig tid. Til dere som tviler på, eller endog fornekter at CO₂-utslippene våre vil påføre fremtidige generasjoner store skader; – Alternativet med bare å la det skure og gå og ikke foreta seg noe, vil føre til uopprettelige skader forbundet med globaloppvarming. Ikke spør om hvor mye av klimakrisen som er menneskeskapt og hvor mye som er naturlig. Klimautslippene må ned uansett! Bruk i det minste føre-var-prinsippet.

Din beste allierte i kampen mot klimautslippene, er MDG som fører en kompromissløs kamp mot klima- og miljøødeleggelser.

Frode Lunde, Ski – Nyinnmeldt i MDG

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags