Denne saken er skrevet av elever ved Drømtorp videregående skole.

Klokken tikker snart 11:30 og elevene på Drømtorp videregående skole i Ski begynner å forlate klasserommene sine for å ta matpause. Blant elevene finner vi Mille Sortland Myrhaug (18) som for tiden går tredje året på Drømtorp videregående skole. Hun møter oss i skolens kantine, der hun sitter og spiser lunsj med vennene sine.

– Jeg føler at Drømtorp videregående skole kunne ha gjort mer for å holde hasj ut av skolen, sier 18-åringen fra Finstad i Ski.

Drømtorpeleven mener at skolen bør undervise og opplyse mer om konsekvensene av hasjbruk.

– De kunne informert mer om hvordan hasj skader, og hvordan det påvirker kroppen, forteller hun.

Tett oppfølging

På andre siden av skolen har rektor kontor. Her finner man en glad Sissel Onstad som skriver på post-it-lapper og går igjennom papirdokumenter. Hun er opptatt av å forebygge hasj i skolehverdagen.

Rektoren tar en slurk fra kaffen og begynner å fortelle engasjert om det skolen gjør for å motarbeide hasj i skolehverdagen.

– Skolen har tett voksenoppfølging, vi har mange som jobber utenfor klasserommet for at det skal bli et trygt og godt læringsmiljø på hele skolen, sier hun.

Onstad forteller videre at de har to miljøarbeidere, og renholdere som også følger godt med.

Godt samarbeid

Det har tidligere vært hasjhendelser på skolen før, og Onstad mener at skolen aldri kan gjøre nok for å holde hasj utenfor skolens område.

– Hvis det er hasj på skolen i dag, må vi fortsette å jobbe for å hindre dette.

– I alle ungdomsmiljøer vil det være noen som bruker stoff, og vi har lite av det på Drømtorp nå, sammenliknet med andre år og andre skoler, forteller Onstad

Hun tar en til slurk fra kaffen, og forteller videre om hvordan dette er noe alle videregående skoler og politiet samarbeider veldig tett om.

Samarbeidet mellom skolen og politiet starter allerede før skolestart, og skolen får en statusrapport om hva som rører seg i ungdomsmiljøet.

Øyne på skolen

Politiet drar på skolebesøk så ofte de kan, og det er blant annet politibetjenten Heidi Lie som drar på skolebesøkene. Lie jobber på forebyggende avdeling på Ski politistasjon, og jobber med ungdom under 18 år.

Lie parkerer patruljebilen foran skolen, og går inn inngangsdøren. I hånden har hun brosjyrer om narkotika og cannabis. Vi møter den trivelige og smilende politibetjenten på et grupperom på biblioteket på skolen for å intervjue henne om samarbeidet mellom skolen og politiet.

Hun forteller at politiet samarbeider tett med skoler og miljøarbeidere, og lærere generelt.

– Politiet får ikke vært på skolene hele tiden og vi får ikke med oss alt som skjer, så det er elevene og lærerne som har øyne på skolen, fortsetter hun.

Politikvinnen forteller videre hvordan politiet og skolen samarbeider og snakker om ulike utfordringer på skolen. Noen ganger har politiet også aksjoner mot skoler, og ser om det er noen som har med seg narkotika.

Skolen og politiet kommuniserer gjennom telefon og møter. Politiet snakker med lærere og ringer hvis de har fått informasjon. Skolen ringer også politiet grunn til å tro at noe skjer.

– Vi har møter hvor vi prater om ulike utfordringer på skolen, hva slags tiltak skolen gjør, og hva slags tiltak vi tenker skolen kan gjøre, sier hun.

LES MER: Mener Haugjordet ungdomsskole kan ha fått ufortjent mye oppmerksomhet: – Det gjør at det virker verre der enn andre steder

Færre nå enn før

Det er stort sett ganske få som bruker narkotika av unge i Norge. Lie åpner brosjyren hun har tatt med og viser til en undersøkelse som heter ESPAD.

Undersøkelsen viser at Norge er blant de landene der bruken er lavest: Kun ni prosent av norske gutter og 4 prosent av norske jenter oppgir at de noen gang har prøvd cannabis.

– Det står også at det er færre som bruker hasj i dag enn det var på 90-tallet, og 2000-tallet, sier Lie.

Hun legger til at selv om færre bruker cannabis, så ser man at virkestoffet i cannabis, THC - det er det som gir rusen, har et økt nivå. THC kan gi uønskede virkninger, som økt risiko for psykose, angst og avhengighet.

Lie fortsetter med å si at det er mange mørketall, noe som gjør det vanskelig å få et eksakt tall på det.

LES MER: Stadig flere er opptatt av det paranormale: Her er de norske spøkelsesjegerne

Prøver så godt de kan

Den unge politibetjenten forteller at politiet prøver så godt de kan med å samarbeide med skolene, og å forebygge det de har muligheten til å forebygge.

– Det er vanskelig å måle forebyggende arbeid, men vi prøver å bruke de midlene vi har og samarbeider så godt vi kan. Ting kan alltids bli bedre, sånn er det på alle områder, forteller politibetjenten

Lie forteller videre at de kunne ønske at de kunne fått avdekket enda mer enn det de får gjort. Samtidig opplever de at godt samarbeid bidrar til at politiet og samarbeidspartnere får gjort en god jobb og iverksatt tiltak som gavner ungdommen og skolene.