Vil ha 50 millioner for 26 mål tomt med byggeforbud på Langhus

Da eierne skulle legge Jonsrud gård ut til salg, oppdaget de til sin overraskelse at området er tatt ut av kommunedelplanen for utbygging og regulert til LNFR - landbruk, natur, friluftsliv og rein. Prisantydningen på 50 millioner kroner blir vanskelig å oppnå, innser de nå.