Vil ha badebinge på Breivoll: – Gjør stranda mer tilgjengelig for personer som har problemer med å gå eller bruker rullestol

Per-Ivar Wroldsen (Frp) og resten av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne ønsker å få etablert en badebinge på Breivoll før neste års badesesong.