Vil ha en totalvurdering av skolebehovet i storkommunen før nye prosjekter settes igang: - Hvis vi realiserte alle prosjektene, ville vi få en enorm overkapasitet

Mens enkelte skoler har et skrikende behov for fornyelse og utvidelser, har andre moderne lokaler og god plass. Før flere skoleprosjekter settes igang, må man se på det totale behovet i den nye storkommunen, mener rådmann Gro Herheim, som avventer klarsignal fra politikerne denne uken.