DRØMTORP: Ved Ski Idrettspark på Drømtorp ligger et drøyt 37 mål stort friområde som er klart for aktivitet. Men kommunen ønsker innspill fra folk og organisasjoner på hvordan dette området best kan brukes. Tanken er at sletten skal bli et sted for samlende og morsomme aktiviteter.

Området består av to eiendommer, og er sådd til med en egnet type gress. En robotgressklipper sørger for jevnlig klipping.

Les også

Kommunen vil bruke flere hundre tusen på robotgressklipper

Ikke faste installasjoner

Ifølge Nordre Follo kommune, er målgruppen for bruk av arealet spesielt aktiviteter som ikke er organisert eller ikke har tilgang til egnede områder allerede. Det er imidlertid ikke lov til å etablere faste installasjoner i området. Skal man gjennomføre aktiviteter som krever at mye utstyr må fraktes inn eller ut, må dette skje etter avtale. I utgangspunktet kan man ikke kjøre bil helt inn til området.

Ifølge prosjektleder Erling Christiansen kan man ikke ha faste installasjoner på områder pga strenge og tydelige reguleringsbestemmelser.

Midlertidig

I utgangspunktet er det stort sett snakk om et flatt område, hvor det ikke er plantet annet enn gress.

– Men det kan være at det er aktuelt med beplantning, og det kan være mulig med midlertidige installasjoner som ikke er fundamentert i bakken, påpeker Christiansen, som skisserer tilbud som fotballgolf og skiløype.

Hvordan interessen blir, er for tidlig å si noe om. Men førstkommende onsdag, 7. desember klokken 13-14, vil representanter fra kommunen være til stedet for folk som ønsker en befaring på friområdet. Publikum behøver ikke å melde fra på forhånd om man kommer. Har man forslag eller ønsker om aktiviteter på området, kan man gi en tilbakemelding til kommunen via et skjema som du finner på denne siden.

Frist for å svare er 14. desember 2022.

– Vi skal lage et saksfremlegg basert på forslagene vi får inn. Ungdomsrådet har kommet med sine innspill tidligere, og så vil det til slutt bli utarbeidet en forvaltningsplan, sier Christiansen.