Vil ha røde sykkelfelt i Ås

Klima og miljøutvalget gikk enstemmig inn for at nye sykkelfelt i Ås skal markeres med farget asfalt.