Vil ha totalforbud mot septikkutslipp i sjøen i Ås og Oppegård

Av

Vannområdet PURA har tatt initiativ til å komme fram til en felles forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområdet fra skip, inkludert fritidsfartøy for kommunene Ås, Frogn, Oppegård og Nesodden.