LANGHUS: Severin Brevik er medlem av Langhus Blæselag og står sammen med en liten gjeng blæselagsmedlemmer på plassen utenfor Langhuset. Ikke store plassen, men stor nok til å få eget navn, mener de.

Akkurat som Langhusveien i Gleidingen i Tyskland også bare er en gatestubb uten husnummer. Der har veiskiltet stått siden det ble innviet i 2003 av daværende rådmann i Ski, Richard Malinowski. Det er et bevis på vennskapet Gleidingen føler overfor Ski. Under veiskiltet står en forklarende tekst.

40-års vennskap

- La oss få historien som forklarer bakgrunnen for ønsket om å navne den lille plassen på Langhus for Gleidingen plass?

- Det handler om et vennskap Langhus Blæselag har bygget opp gjennom nesten 40 år med bydelen Gleidingen i kommunen Laatzen, som ligger i Hannover-distriktet, forklarer Breivik. Han er 3. kornettist og blæselagets Gleidingen-kontakt. I pinsen dro blåserne for sekstende gang til by- og skytterfesten i Gleidingen.

- Da underholder blæselaget fra Langhus, som vanlig, i hele tre dager til ende. Vi går i spissen av opptoget med feiende marsjer, fane og norske flagg.

Offisielt og privat

- Fire ganger har vi hatt med offisielle representanter fra Ski kommune. Representanter fra Gleidingen har vært i Ski 7-8 ganger og blitt tatt imot av kommunen. Sånn sett har det utviklet seg et vennskap mellom Ski og Gleidingen både offisielt og ikke minst privat.

- Selv når vi ikke er der pyntes hovedgaten med vimpler og norske flagg under opptoget 1. pinsedag.

- Men holder dette til å navne en plass på Langhus til ære for Gleidingen?

Her rekker blåselagets styreleder, Åsmund Hansen, opp hånden for sterke argumenter.

– På en av Gleidingens visitter i Ski ble jeg tildelt et eget kjede, like fint som et ordførerkjede. Her henger det merker med årstall for våre felles besøk. Jeg bruker det ikke daglig, ler han, men når vi besøker hverandre.

Adresseløs plass

- Våre venner i Gleidingen føler seg også «litt norske» fordi det var her viseadmiral Peter Wessel Tordenskjold endte sine dager i duell i 1720. Vi legger alltid ned en krans når vi er på besøk, sier sjefen for blåserne.

- Hvordan kom dere på ideen med å foreslå Gleidingen plass på Langhus?

- Jeg innrømmer at ideen poppet opp under aksjonen for en "Ukrainas plass" i Oslo rett foran den russiske ambassaden. Og det ble vedtatt raskt i bydelen, forteller Severin Breivik.

- Derfor synes vi at det må kunne gå an å få til en Gleidingen plass på Langhus, som er blæselagets hjemsted.

- Vi er åpne for at det også kan være et kryss eller en annen plass som får dette navnet, men vi vil helst at det blir plassen ved Langhuset. Det får ingen adressekonsekvenser ettersom det ikke hører noen husnummer til denne plassen.

Ja og tja

Hva mener så sentrale langhusboere om saken? – Det er bra med vennskap lag og foreninger knytter med andre både hjemme og ute. Det vil være ekstra hyggelig for Langhus Blæselag med en plass oppkalt etter deres gode vennskap med byen Gleidingen i Tyrkland, mener Hanne Opdan om saken., Hun er ordfører i Nordre Follo og langhusboer.

Styreleder i Langhus Vel, Trond Linnestad, har følgende kommentar: - Jeg har fått en forespørsel om saken, men hvis det kommer som et forslag må dette i så fall behandles av styret.

Ski historielag er også høringsinstans i denne typen navnesaker.

– Vi har fått en henvendelse fra blæselaget om hva vi mener. Med noen små betenkeligheter vil jeg likevel si ja til Gleidingen plass ved Langhuset, fastslår styreleder Knut Falla, som bor noen kraftige steinkast utenfor Ski sentrum.