Vil øke rushtidskapasiteten på Østfoldbanen

Jernbanedirektoratet foreslår syv nye rushtidsavganger på Østfoldbanen fra og med desember 2019, og ytterligere fem året etter. Samferdselsdepartementet er positive.