NORDRE FOLLO: Politikerne er godt igang med behandlingen av neste års kommunebudsjett, og torsdag er budsjettet tema for formannskapet som starter klokken ni og pågår ut over dagen.

– Svært stramt

Flere av grepene i kommunedirektørens forslag som har fått folk til å reagere. Det er blant annet uttrykt frykt for hvilke konsekvenser de foreslåtte kuttene til bibliotek og Fontenehuset vil få, og de foreslåtte endringene for Aktiv på dagtid og 60+ vekker uro blant brukerne.

I forkant av behandlingen i formannskapet, har opposisjonen bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Pensjonistpartiet nå gått ut med sitt budsjettforslag, som de vil fremme både i formannskapet og kommunestyret.

I en pressemelding onsdag påpeker gruppeleder og ordførerkandidat i Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind at årets budsjett er svært stramt, og at det ga dem lite handlingsrom.

– Men Høyre, Frp og Pensjonistpartiet tar noen grep for å snu trenden. Vi vil derfor fortsette å prioritere helse og omsorg, og ønsker ikke å kutte i tiltak som vi mener rammer de som trenger det mest.


Salg av eiendom

Ifølge FrPs gruppeleder Tønnes Steenersen har det vært en god prosess og godt samarbeid for å komme frem til opposisjonens felles forslag.

– Salg av eiendom er et av tiltakene for å løse budsjettutfordringene som dagens flertall med Arbeiderpartiet og MDG i front har lagt grunnlaget for, sier FrPs gruppeleder Tønnes Steenersen.

– Vi er alle opptatt av at Nordre Follo skal være et lokalsamfunn hvor det er godt å vokse opp, leve livet og bli gamle. Vi er konkrete med våre forslag og håper disse vil bli vedtatt, sier Gunnar Vegsgaard som er gruppeleder i Pensjonistpartiet.

Opposisjonen har listet opp flere prioriteringer de ønsker å gjøre. En av dem er Aktiv på dagtid og 60+, som de trekker frem som viktige tilbud til Nordre Follos innbyggere.

– Administrasjonens forslag om å ikke fornye avtalen med frivillige organisasjoner skaper utrygghet hos brukere, sier de i pressemeldingen.

Fontenehuset

Også Fontenehuset trekkes frem som et særdeles viktig tilbud til personer som står utenfor arbeidsmarkedet. Opposisjonen ønsker å beholde tilbudet slik det er i dag.

Videre ønsker de å ikke kutte i helsetjenester før alternativer er sikret på plass.

– Endring i helsetjenestene, gjennom blant annet digitalisering, er vi positive til, men vi kan ikke kutte i tilbud før gjennomprøvde alternativ er på plass, påpeker de tre gruppelederne.

Utafor boksen er også noe de ønsker å prioritere. Dette er et tilbud til personer som står utenfor arbeidsmarked og skoler. De peker på at tilbudet har gode resultater og mener det er viktig å støtte dette arbeidet. De mener også det er feil å redusere bibliotekenes tilbud, og ønsker å videreføre tilbudet slik man kjenner det i dag.

Styrke lokalt næringsliv

Renhold på skoler og i idrettshaller er et annet sted opposisjonen mener det er viktig å bruke penger. Videre ønsker de å innføre en times gratis parkering på kommunens parkeringsplasser i sentrumsområdene.

– Dette for å styrke det lokale næringslivet ved at flere motiveres til å handle utenfor sentrene.

De ønsker også å fremskynde utvidelse av Greverud sykehjem/omsorgsboliger samt å se på mulighetene til å bygge omsorgsboliger på Hebekk i samarbeid med private aktører.

– Vi ser at styringspartienes vedtatte sykehjemspolitikk har feilet. Dessverre er det i dag en stor underkapasitet av plasser i vår kommune. FrP, PP og Høyre har advart mot utviklingen, og har i sine alternative budsjetter foreslått ingen reduksjon i antall sykehjemsplasser. Derfor foreslår vi en forsering av utvidelsen på Greverud sykehjem, påpeker de.

På Hebekk, ønsker de å se på muligheten for et offentlig/privat samarbeid i omsorgssektoren, slik at de planlagte boligene kan fremskyndes.

Redusere torgprosjektet

Når det gjelder finansiering, vil Pind, Steenersen og Vegsgaard selge eiendom, kutte i lønnsutgifter og redusere i prosjektet på Nedre torg i Ski. De foreslår at inntekter fra eiendomssalg skal avsettes på fond og benyttes til bygg tilknyttet oppvekst, helse og omsorg.

De mener også det er rom for å ta ut større gevinster av kommunesammenslåingen, og at utviklingen av Ski sentrum må gjøres på en økonomisk forsvarlig måte.

– Dette gjør vi fordi vi vet at vi trenger penger i årene som kommer, slik at vi kan tilby alle våre innbyggere gode tilbud. Ved å ta de grepene vi gjør, vil vi låne mindre, ha lavere kostnader til renter og avdrag. Summen av våre tiltak gir mer igjen til kommunens tjenestetilbud, påpeker de tre opposisjonspolitikerne, som legger til at de vil sikre valgfrihet og gode tjenester fordi det gir gode liv for innbyggerne i Nordre Follo kommune.

– Vi har fokusert på at de som trenger hjelp og støtte fra kommunen skal få det, avslutter Vegsgaard.

LES OGSÅ: Her kan alle føle mestring og bli godtatt for den de er