Vil stoppe utslipp av septik i sjøen – foreslår at kommunene samles om forbud

Av

Vannområdet PURA foreslår en felles forskrift om forbud mot utslipp av septik fra skip i sjøen, inkludert fritidsfartøy, for kommunene Nesodden, Frogn, Oppegård og Ås.