NORDRE FOLLO: I det siste har du i Østlandets Blad kunnet lese om flere saker om den mulige plasseringen av Oslo nye fengsel på Mastemyr.

Tomta på Mastemyr er et av alternativene som Stastbygg vurderer, og dette har, ikke uventet, skapt en del debatt i lokalsamfunnet, som du blant annet kan lese mer om i disse sakene:

Les også

Må beboerne i Nordre Follo ha en kommunedirektør eller ordfører boende i nabolaget for å få ivaretatt sine interesser?

Les også

Vi er mange her som absolutt ikke vil godta at Norges største fengsel bygges midt i boligområdet vårt

Dette sier ordføreren

Ordfører Hanne Opdan har, gjennom en pressemelding på Nordre Follo kommunes nettsider, skrevet noen tanker rundt den mulige plasseringen av fengselet. Ordfører er her tydelig på at om det nå blir til at Mastemyr er ett av alternativene Statsbygg anbefaler til Justisdepartmentet, er det de folkevalgte som eventuelt skal vedta reguleringsplan og at det da vil komme innbyggermedvirkning.

– Skulle tomten på Mastemyr bli anbefalt til Justisdepartementet som aktuell, vil det være opp til folkevalgte i kommunen å avgjøre dette, sier ordfører Hanne Opdan i pressemeldingen.

– Det betyr at det da vil være en ordinær prosess rundt dette, som høringsrunder, dialogmøter og konsekvensutredning, sier Opdan.

- Nå må vi først se hva Statsbygg og Justisdepartementet kommer frem til, så er det våre folkevalgte som tar avgjørelsen – basert på de innspill og saksunderlag som kommer til behandling. Vi er opptatt av å gjøre det beste for innbyggerne og Nordre Follo kommune, sier Opdan.

Bestemmes snart

Etter at det ble kjent at Nordre Follo var et alternativ for fengselet, sa kommunedirektør følgende i en pressemelding på Nordre Follo kommunes nettsider:

– Nordre Follo kommune er i utgangspunktet positive til etablering av et fengsel i vår kommune. Før vi som planmyndighet kan ta stilling til om vi ønsker det, vil vi gjennomføre medvirkningsprosesser med de nærmeste beboergruppen, så alle får sagt sin mening og får svar på spørsmål. Vi må også ha tett dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet for å vurdere fordeler og ulemper ved en eventuell fengselsetablering i vår kommune.

Om et par-tre uker blir det klart om tomta på Mastemyr blir en av anbefalingene til Justisdepartementet fra Statsbygg. Siste ord er ennå ikke sagt, og hva avgjørelsen blir, gjenstår å se.