Gå til sidens hovedinnhold

Vil Venstre forhandle med SV og andre partier for å få et bredt klimaforlik, eller vil de velge FrP?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi får en klimamelding fra regjeringen. Nå må Venstre velge. Skal Schytz forhandle om klodens framtid med et parti som fortsatt holder seg med klimafornektere og som mener regjeringens Klimamelding går for langt? Eller skal han forhandle med SV og andre miljøparti som vil kutte utslippene enda mer?

Regjeringens klimaplan er for tam og for treig. Regjeringen legger opp til å bomme på Norges klimamål.

Klimameldingen

Klimameldingen tar i hovedsak for seg utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor, det vil si jordbruk, transport, bygg og avfall. Disse sektorene står for ca halvparten av klimagassutslippene i Norge. Olje- og gassnæringen og store deler av industrien er i altfor liten grad omfattet av klimaplanen. Regjeringen foreslår å svekke elbilmålet.

Regjeringen foreslår økt CO2-avgift og flere konkrete mål for transportsektoren, som er bra.

Det store problemet er at klimaplanen ikke kommer engang halvveis til målene i Paris-avtalen. Hvis vi ikke nok en gang skal svikte de unge .og framtida, må kuttene bli større.

Regjeringens melding skal kun kutte 45 % i halvparten av våre utslipp, innen 2030, sammenlignet med 2005. Til sammenlikning er Norges overordnede klimamål i Parisavtalen å kutte 50-55 % av alle utslippene innen 2030, sammenlignet med 1990.

Klimafornektere eller de som kjemper for klimaet

Regjeringens plan kommer til å bli enda dårligere hvis Venstre skal forhandle med Frp alene. Det eneste som kan redde denne planen er et bredt klimaforlik.

I motsetning til regjeringen, har SV en plan som faktisk vil nå målene i Paris-avtalen. Dette viser for alvor at vi trenger et sterkt SV og en ny, rødgrønn regjering som tar klimaet på alvor.

SV er klare for å kjempe for klimaet. Alle målingene viser at SV vil bli enda sterkere når valget kommer dette året, men klimamledingen vil gå nå. Nå må Venstre velge.

Vil Venstre forhandle med SV og andre partier for å få et bredt klimaforlik, eller vil de velge FrP?

Nicholas Wilkinson, Stortingsrepresentant, SV, Tårnåsen

Kommentarer til denne saken