Villedende skremsel fra Sp om Østmarka nasjonalpark

Av
DEL

MeningerNils Petter Wiik i Enebakk Sp kommer i et leserinnlegg i Østlandets Blad med sin etter hvert velkjente skremselspropaganda mot nasjonalpark i Østmarka. Han hevder blant annet at naturvern og artsmangfold allerede er sikret i reservatet, og gjennom markaloven med gjeldende forskrifter. Videre hevder han at nasjonalparken vil gå ut over friluftsliv, idrett og folkehelse og hindre en aktiv skogforvaltning og det grønne skiftet.

En nasjonalpark i hjertet av Østmarka er ønsket av Oslo og Ski kommuner, som frivillig har tilbudt sine offentlig eide skogsarealer til formålet. I og med at disse kommunene har vedtatt at de ønsker å verne skogen, har de samtidig sagt at de ikke ønsker at skogen skal hugges og brukes i det grønne skiftet. Det burde Senterpartiet, som hevder å være opptatt av lokaldemokratiet, respektere.

Nåværende Østmarka naturreservat verner en god del av artsmangfoldet, men det sikrer ikke de over 30 verdifulle naturtypene og partier med gammelskog som er registrert innen den foreslåtte nasjonalparken. Markaloven sikrer ikke artsmangfoldet og økosystemene godt nok, siden det fortsatt er lov å flatehugge og bygge skogsbilveier i markalovens virkeområde. Nasjonalparken vil hindre ytterligere tekniske inngrep på en måte som markaloven ikke kan. Nasjonalparkgrensen vil gi en varig sikring av naturverdiene, mens markagrensen i fremtiden kan presses innover.

Nasjonalparken skal være en gave til fremtidige generasjoner, nær landets største befolkningskonsentrasjon. Den vil også fylle en klar mangel både i nasjonalparksystemet og i det systematiske skogvernet. Grunneiere kan på frivillig grunnlag spille inn ytterligere arealer. Det presiseres at tvangsvern ikke er aktuelt.

Det er desinformasjon av Senterpartiet å hevde at vernet vil gå ut over friluftsliv, idrett og folkehelse. Daværende statsråd Ola Elvestuen skrev i et innlegg i Aftenposten 23. januar at: «En nasjonalpark i Østmarka vil sikre at generasjonene etter oss kan gå på tur til fots og på ski på stier og i løyper. En nasjonalpark betyr ikke begrensninger i aktiviteter som å plukke bær og sopp, padle, ligge i telt og fiske i Østmarka. En nasjonalpark skal styrke, ikke hindre friluftslivet.»

Dette er noe mer enn et leserbrev: Det er politiske føringer som Fylkesmannen i Oslo og Viken vil legge til grunn for den kommende verneprosessen.

Skiløyper vil bli maskinpreparert som før. Friluftsliv og folkehelse er viktige motiver for vernet. For dem som foretrekker skogsbilveier, er det flust av dette allerede i Østmarka. Men inngrepsfri natur er en knapp ressurs. Så å si samtlige natur- og friluftslivsorganisasjoner støtter nasjonalparkforslaget. Dette er nå en nasjonal sak.

Stortinget har bestemt at 10 prosent av landets skogsarealer skal vernes, og vi er bare halvveis til det målet. Frivillig vern av kommunalt eid skog i Østmarka vil lette "presset" på vern av skog ellers i Marka og på lavlandet på Østlandet. I disse kommuneskogene drives allerede i dag et forsiktig skogbruk av hensyn til friluftslivet. Ved vern blir det laget en skjøtselsplan for skogen.

Det har lite for seg å prøve å stoppe verneplanprosessen politisk nå. Regjeringen har satt i gang en utredning. Det praktiske arbeidet er gitt som eget oppdrag til Fylkesmannen i Oslo og Viken, som nå starter opp en dialog med alle berørte parter. Spørsmål om hva en nasjonalpark vil innebære, hører hjemme i denne dialogen. Senterpartiet må slutte med sin villedende desinformasjon.

Sigmund Hågvar og Helga Gunnarsdóttir, Østmarkas Venner

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags