Håper på bussrute på Villenga fra 1. juli

Ski kommune jobber med å få til en avtale med grunneieren på Villenga, slik at Ruter kan sette opp en bussrute til sommeren.