Vinglete kjøring, trøblete pubgjest og promillekontroll: Slik var natten i Follo