NÆRINGSLIVET INFORMERER

Betonmast stfold_2.jpg

Nøkkelen til vår suksess og produktivitet skyldes dyktige medarbeidere

Betonmast Østfold har en sterk tilstedeværelse i den lokale byggebransjen. De siste årene har totalentreprenøren opplevd en kraftig vekst. Årsakene skyldes i hovedsak dyktige medarbeidere og en solid lagånd. Nå satser bedriften på samspillentrepriser, et spennende samarbeid med byggherrer og konsulenter som gir mulighet for kreativitet og tidsbesparing på byggeplassen.

Betonmast - logo.jpg

ANNONSØRINNHOLD FRA

Betonmast Østfold har en sterk tilstedeværelse i lokalmarkedet etter flere år med kraftig vekst. Årsaken til suksessen skyldes i hovedsak dyktige medarbeidere og en sterk lagånd. Nå satser Betonmast i stadig større grad på samspillentrepriser, en spennende samarbeidsform med byggherrer og konsulenter som gir mulighet for kreativitet og tidsbesparing på byggeplassen.

Betonmast Østfold ble etablert i 2008, og påtar seg oppdrag i den tidligere Østfold- og Folloregionen. God lokalkunnskap, et tett og åpent samarbeid med kundene og kompetente medarbeidere, er suksesskriterier for Betonmast.

– Betonmast har en unik bedriftskultur som gir engasjement, lagånd og rå prestasjoner. Dette er vår suksessformel, og jeg er veldig stolt av våre medarbeidere, sier daglig leder Lars Ø. Prangerød

– Spesielt i disse Koronatider har vi sett en imponerende dugnadsånd og vilje til å løse utfordringer og tilpasse seg en hverdag med hjemmekontor og smittevern. Vi har lykkes godt med alt dette, sier Prangerød.

Den solide bedriften driver nærmest som normalt, og følger tiltak og råd fra myndighetene. Arbeidsdagen er ikke like sosial som tidligere da medarbeiderne er delt opp i grupper og spiser på ulike tider. De er nøye med å holde avstand, vasker hendene hyppig og møter er flyttet over på digitale plattformer.

Men tiltakene fungerer - og hjulene går rundt.

Betonmast stfold_1.jpg

Anleggsleder Kjell Magne Kampenes ser frem til å få tekket ferdig taket på 8000 kvadratmeter på Ankomstsenter Råde etter en lang og våt vinter.

Tenker langsiktig - og ungt

Det er i dag 28 ansatte i Betonmast Østfold, og det satses på rekruttering. I sommer skal seks studenter fra NTNU og HIØ prøve seg ute på prosjektene til Betonmast Østfold. I tillegg til at studentene får relevant arbeidserfaring, blir de bedre kjent med bransjen og Betonmast som arbeidsgiver.

– Det er også en fin mulighet for oss å bli kjent med gode kandidater for eventuell fremtidig rekruttering. Ekstra gøy er det at det er stor interesse blant jenter. Fire av årets sommerhjelper er jenter, forteller prosjektleder Lasse Delås.

På merittlisten til Betonmast Østfold står en rekke større prosjekter som skoler, sykehjem, boliger, kontorer, næringsbygg, hoteller og badeanlegg. Betonmast Østfold påtar seg oppdrag innen nybygg og rehabilitering, og oppdragsgivere inkluderer både private- og offentlige byggherrer. Selskapet benytter seg i stor grad av lokale underentreprenører.

Betonmast stfold_3.jpg

Demontering av dekkestøttene pågår for fullt etter støp av nye dekker inne i administrasjonsdelen på Ankomstsenteret Råde.

Samspillentreprise gir byggherrer flere fordeler

Per i dag er den solide totalentreprenøren engasjert i arbeid på Ski Turnhall, Moer Sykehjem, Helsehus i Askim og Ankomstsenter Rygge.

– Prosjekt Ankomstsenter Østfold består av rehabilitering av fasader og tak. Det vil gi det gamle Smart Club-bygget et mer moderne uttrykk samt en sårt tiltrengt etterisolering. Bygget skal være operativt til sommeren, og ferdigstilles helt i løpet av året, sier Delås.

Innvendig blir det også store endringer. De midlertidige kontorløsningene blir nå et moderne kontorbygg med to saler. Kontorlokalene skal huse både politi, UDI, helsepersonell, Råde kommune og flere interesseorganisasjoner. Hele ankomstsonen med resepsjon og sikkerhetssoner vil etter ombyggingen fremstå som strømlinjeformet, og gir økt kapasitet til det som nå er landets eneste nasjonale ankomstsenter. Prosjektet er et såkalt samspillprosjekt, med UDI som byggherre.

– Samspillentrepriser har blitt en spesialkompetanse hos oss. Vi liker å være kreative og utvikle prosjekter i samspill med byggherrer, konsulenter og underentreprenører. Dette er en meget gunstig kontraktsform hvor byggherre sparer både tid og penger, og har større treffsikkerhet i forhold til budsjettrammer. Det er en kontraktsform som passer oss utmerket, forklarer Prangerød.

De fleste av prosjektene til Betonmast Østfold er et resultat av et tett og åpent samarbeid med kunden.

– Samspillskompetansen og våre dedikerte medarbeidere skal sørge for videre vekst. Betonmast Østfold har store ambisjoner, avslutter Lars Ø. Prangerød.

Betonmast stfold_4.jpg

Daglig leder Lars Ø. Prangerød og administrasjonsleder Nina Solvoll gleder seg til å iverksette enda flere lokale prosjekter. For Betonmast Østfold har samspillentrepriser blitt en spesialkompetanse, og dette er en kontraktsform som passer utmerket for selskapet.

Kontakt oss

Telefon: 22 17 54 80
E-post: ostfold@betonmast.no

Se vår hjemmeside for mer informasjon
Følg oss på Facebook

Adresse
Kalnesveien 1, 1712 Grålum

Åpningstider
Mandag – fredag: 07:30 – 16:00

Betonmast Østfold

  • En del av Betonmast-konsernet, et av Norges største entreprenørselskapet med 1000 medarbeidere og en årlig omsetning på cirka 7 milliarder kroner.
  • Totalentreprenør som er sterkt tilstede i den tidligere Østfold- og Folloregionen.
  • Etablert i 2008, og har de siste årene hatt en kraftig vekst.
  • Prosjektene inkluderer blant annet skoler, kontor- og lagerbygg, industrianlegg, boliger og hoteller. Prosjektene er ofte et resultat av tett og åpent samarbeid med kunden, også i utviklingsfasen.
  • Organisasjonen består av mange høyt kompetente medarbeidere lang og allsidig bakgrunn fra entreprenørbransjen.