Previous.png
Next.png

Vi er alle en del av miljøløsningen!

Bjørn Didrik Prytz og kollegene i Regnbuen Gjenvinning vil gjøre det enklere for folk å bli kvitt avfallet sitt. Hensikten er å gjøre både deg og miljøet en tjeneste, til beste for alle.

ANNONSØRINNHOLD FRA

– Målet vårt er alltid å tilpasse oss kunden, ikke omvendt. Derfor jobber vi hele tiden for å gjøre det lettere for folk å kildesortere, slik at mest mulig avfall blir gjenvunnet, sier daglig leder Bjørn Didrik Prytz.


For Regnbuen Gjenvinning er alle kunder like viktige. Små eller store, private husholdninger eller bedrifter.


Alle vil bli håndtert så raskt og så bra som mulig. Enten du har rensket ut et helt lagerbygg eller bare ryddet litt i garasjen.  


– Selv det minste avfallet spiller en rolle i den store sammenhengen. Hvis du som privatperson ikke føler deg som en del av løsningen, vil du kanskje ta enkleste utvei og kvitte deg med avfallet på en måte som ikke er bra for miljøet, sier Bjørn Didrik.

Regnbuen Gjenvinning har jobbet med avfallsløsninger helt siden 1973.

I dag har de et topp moderne mottak for alle typer avfall fra husholdninger og bedrifter.

Gjenvinning i generasjoner

Allerede i 1937 startet bestefaren Bjørn Prytz med transport og innsamling av blant annet flasker, metall og ullstrikker til gjenvinning.


Miljøengasjementet ble videreført til sønnen Bjørn Arvid, som i 1973 etablerte Follo Truckutleie sammen med kona Eirin. Familiebedriften hadde utleie av truck og containere og transport som hovedområder.


I 1991 kjøpte et stort område på Langhus som de hadde leid av Ski kommune siden slutten av 70-tallet, og begynte med avfallsgjenvinning under navnet Regnbuen Gjenvinning.


Da faren døde i januar 2021, overtok Bjørn Didrik som daglig leder og styreformann. Moren jobber fortsatt i bedriften som ordemottaker, i en alder av 75 år.


Ikke uventet har Bjørn Didrik arvet foreldrenes brennende interesse for miljø og gjenvinning.


– Jeg har alltid drømt om å skape noe som er bærekraftig. For meg er det ikke godt nok å "bare" følge lover og regler. Vi skal gjøre det lille ekstra i forhold til minstekravene, sier han.

TIL MINSTE DETALJ: Ventilene fjernes før hjulet går i maskinen som knuser både felg og dekk.

Regnbuen Gjenvinning

  • En del av familiebedriften AS Follo Truckutleie, etablert i 1973.
  • Moderne anlegg for mottak, sortering og gjenvinning av avfall på Regnbuen industriområde, som har sentral beliggenhet på Langhus med lett tilgang til både E6 og E18.
  • Tillatelse fra Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Oslo og Viken til å motta og behandle alle typer avfall, inkludert farlig avfall.
  • Egen eksportavdeling for diverse avfall samt egne nedstrømløsninger.
  • Godkjent lærebedrift for anleggs- og bergfag innen områdene avfall og gjenvinning.
  • Arbeider målrettet og langsiktig for å kontinuerlig utvikle nye innovative løsninger tilpasset enhver bransje gjennom hele gjenvinningsprosessen.

Alle typer avfall

Siden Regnbuen Gjenvinning ble etablert for 30 år siden, har de kontinuerlig utviklet anlegget for å møte stadig nye krav til kildesortering og gjenvinningsgrad.


I dag er de godkjent for mottak av alle typer avfall, med unntak av atomavfall og sprengstoff. En topp moderne sorteringslinje gjør at de kan ta imot både blandet og kildesortert avfall.


– Regnbuen Gjenvinning er ikke bare en miljøbedrift, men også en servicebedrift. Har du ikke allerede kildesortert før du kommer, kan du like fullt levere avfallet til oss. Vi sørger for at alt blir forskriftsmessig håndtert og at alt som kan gjenvinnes blir gjenvunnet, forsikrer Bjørn Didrik.


Til anlegget i Regnbueveien 4 kan du levere alt fra papp, plast og treverk til metall og elektrisk avfall. Noe blir til nye råvarer og produkter, andre ting går til energigjenvinning og varme.


I tillegg tar de imot alle typer farlig avfall, som inneholder for eksempel oljer og kjemikalier.


– Farlig avfall som havner i naturen kan få store negative konsekvenser for ditt nærmiljø. Derfor må dette alltid leveres til godkjent mottak, poengterer Bjørn Didrik.

Selv det minste avfallet spiller en rolle i den store sammenhengen.

"

Hvordan kildesortere?

Klikk her

Vil ikke bli størst, men best

For Regnbuen Gjenvinning er ikke målet å bli størst i bransjen. De skal bli best! Derfor har de det siste året gjort en del grep for å leve opp til ambisjonen om å være en ledende miljøbedrift.


Blant annet har de investert i nye oljeutskillere og oppgradert overvannssystemet, for å redusere faren for utslipp til natur. I tillegg har etablert nye rutiner for at internlogistikken skal bli mest mulig effektiv.


– Mye avfall er faktisk å regne som ferskvare. Derfor er det viktig at ting går gjennom anlegget mest mulig effektivt, slik at det går raskest mulig til gjenvinning, sier Bjørn Didrik.


Som den miljøbedriften de er, er de også opptatt av lavt utslipp når det kommer til transport. I dag består hele bilparken av Euro 6-motorer, som er den mest miljøvennlige dieselteknologien på markedet.


I løpet av det neste året, håper Bjørn Didrik å få firmaets første elektriske lastebil på veien. På sikt vil det bli flere, og i fremtiden kunne han tenke seg å gå en enda et skritt videre.


– Personlig har jeg veldig stor tro på hydrogen, der utslippet er 100 % ren vanndamp. Foreløpig er det veldig dyrt å produsere, men hydrogen som drivstoff kan enkelt implementeres i eksisterende infrastruktur for bensinstasjoner, forteller han.

Regnbuen Gjenvinning tilbyr også mottak og henting av vrakbiler.

Mange jern i ilden

Den miljøbevisste og brennende engasjerte Bjørn Didrik Prytz har mange jern i ilden.

Han er også daglig leder i firmaet Østlandske Bilsanering, som tar imot og henter alle typer kjøretøy, hengere og båter og sørger for forskriftsmessig håndtering.


– Oljer, væsker, gasser, batterier, airbager og dekk blir forsvarlig håndtert før det enten sendes til gjenvinning eller destruksjon, forteller Bjørn Didrik.


I tillegg er han daglig leder i Wash 24 Langhus, som tilbyr selvvasktjenester.

Har du en møkkete bil, er du alltid velkommen til Wash 24 i Regnbueveien 2 – uansett tid på døgnet. Her finner du topp moderne vaskehaller for personbil og lastebil.  


– Vi kjører en grønn linje, og tilbyr bilvask med miljøvennlige kjemikalier og varmtvann for at du skal være trygg på at bilen blir ordentlig ren, sier Bjørn Didrik.


Som om ikke det var nok, jobber han for tiden med prosjektering av hurtigladestasjoner for elbil – også dette i Regnbueveien.


– Stadig flere kjøper elbil og det er ikke mange lademuligheter av denne typen i Langhus, så dette er absolutt et etterlengtet tilbud! Målet er at stasjonene skal være på plass i løpet av første halvdel av neste år, avslutter Bjørn Didrik.

Kontakt oss

Adresse
Regnbueveien 4, 1405 Langhus

Telefon
64 86 31 03

E-post
post@follotruckutleie.no

Alle foto: Linn Stangstuen