Annonsørinnhold i samarbeid med Bee AS

Hva er dette?

 
 

– Vi har ingen steder å gjemme oss

Når folka i Bee bygger fremtidens Ski er det med en diger dose ansvarsfølelse.

Annonsørinnhold i samarbeid med Bee AS

Bee AS

– Vi er ikke en utbygger som kommer utenfra, utnytter en tomt maksimalt og forsvinner igjen. Vi må bygge noe som vi er stolte av, fordi vi skal se folk i øynene når vi er ferdig. Vi har ingen steder å gjemme oss, humrer Espen Pettersen i Bee.

I likhet med resten av kollegene i Bee AS, bor Espen i Ski. Det er nesten så man kan se det lokale engasjementet utenpå kroppen, for kontoret bobler av lokal stolthet. 

– Ski er så mye mer for oss enn å bygge og få lønn. Vi bor her, er storbrukere av Ski og vi vil at det skal være en bra plass å jobbe og bo.

Drømmen er heller ikke liten: De vil bidra til å øke Ski-innbyggernes lokale tilknytning.

– Man skal ikke ville velge bort Ski sentrum fordi man har kort avstand til Oslo. Vi må skape et levende bymiljø, som igjen bidrar til en sterkere lokalfølelse, slår Pettersen fast.

Ansvaret overfor Skis innbyggere er stort

Fremst i pannen når nye prosjekter skal planlegges, er ansvaret de føler overfor Skis innbyggere.

– Det vi bygger må være fint å se på, men det skal også gi byen noe. Vi må bidra til variert bebyggelse ved å tilby både leiligheter og småhus. Bygger vi i sentrum må vi prøve å gjøre noe på bakkeplan som gir tilbake til byen, for eksempel en restaurant. I tillegg må vi sørge for at man kan puste her når det blir fullt.

Flere av prosjektene Bee jobber med er kulturminner, prosjekter som utbyggere tradisjonelt sett vil unngå, ettersom det både er mer uforutsigbart, krever større innsats og tålmodighet.

– Vi tør, fordi når man får til det som koster mer tid og krefter blir resultatet desto bedre.

Både boliger med eplehager til enorm byutvikling

Hvor har utbyggere i Ski sitt fokus nå?

– Det er et kjempestort behov for leiligheter, men samtidig flytter mange til Ski fordi de vil ha den hageflekken, så akkurat nå er det behov for alle typer boliger.

Prosjekter som Nordre Finstad Gård, Kværnerveien og Kirkeveien 1 er eksempler på prosjekter som viser spennet Bee jobber med. Her er alt fra boliger med eplehage til store arealer som er en del av byutviklingen. Espen Pettersen forteller litt fra arbeidet med prosjektene:

Nordre Finstad Gård

– Dette er rett og slett kjæledeggen vår, litt i grenseland mellom jobb og hobby. Vi synes vi har fått til mye kult her. Vi ble enig med fylket og kommunen om at den beste måte å bevare dette tunet på var å utvikle det. Alt materiale som kan brukes videre skal tas vare på og rehabiliteres. Akkurat nå ligger det gamle panelet hos en spesialbedrift i Nittedal som rehabiliterer alt og i mellomtiden bygger vi opp et leilighetsbygg inni låven. Stabburet tør jeg påstå blir verdens kuleste enebolig. Det står fortsatt på de samme pilarene som det har gjort i hundre år, men vi bygger over en kjeller, setter inn glass, også er det en enebolig. Det har sin egen selveiertomt, en liten bod i utedoen og platting. I slutten av april vil alt være klart.

Kværnerveien

– Dette er den andre husmannsplassen vi har kjøpt. Huset som sto her brant i 1924, så det er egentlig ikke så gammelt. På baksiden av tomten er det ca. ti store gravhauger fra jernalderen, så her var det ikke bare å bygge hus. Her bygger vi to eneboliger og to tomannsboliger, men vi holder oss unna den delen av tomten med gravhaugen. Skis største skilek-område ligger over gata. Her bor man i naturskjønne omgivelser med gangavstand til sentrum. Når dette tettstedet skal ha dobbelt så mange innbyggere uten å øke biltrafikken, er det viktig at vi som utbygger allerede nå tilrettelegger for en hverdag med økt sykkelbruk. På tomta er det et uthus som er regulert til bevaring, så vi lager sykkelparkering der. Her er det salgsstart til høsten.

Kirkeveien 1

– Dette blir ett av de første prosjektene i nye Ski sentrum, med 40 leiligheter i flere størrelser og ca. 2000 kvadratmeter med næring. Vi har et påvirkende element her, nabobyggene er de to første, moderne bygårdene i Ski og er regulert til bevaring, så vi forholder oss til at vi bygger ved siden av to historiske bygg. I stedet for å bygge fem flate etasjer, foreslår vi å bygge seks, fem, fire, og det er av respekt for de byggene, vi skal ikke skinne over de. Det vil også bli et ganske frodig uterom. I dag er det en parkeringsnedkjøring på baksiden av bygget, som ikke særlig hyggelig, men her er det muligheter et bredt og flott parkdrag. Siden det skal bygges en park på Rådhusplassen ønsker både kommunen og vi å flate ut parkeringskjelleren og åpne parkdraget inn mot Rådhusplassen. Vi tenker at det som skjer mellom boligene vi bygger er viktig, og derfor ønsker vi oss for eksempel en restaurant i første etasje med utsikt til parkdraget. Vi håper å kunne selge leilighetene her neste vår.
Del artikkelen på Facebook