Annonsørinnhold i samarbeid med Hersleth Entreprenør AS & Såner Invest AS

Hva er dette?

 
 

Bo sentralt i grønne omgivelser

Frister det å kombinere en urban livsstil med et rolig og tilbaketrukket liv i grønne omgivelser? I en bolig som gir deg et rolig og avskjermet bomiljø? Samtidig som du bare er noen minutters gange fra bylivets gleder? Drømmen oppfylles med Solebolig!

Annonsørinnhold i samarbeid med Hersleth Entreprenør AS & Såner Invest AS

Hersleth Entreprenør AS & Såner Invest AS

Gjennom 25 år har Hersleth Enpreprenør AS bidratt til å skape gode hjem. Den familieeide bedriften motiveres av gleden ved å skape – enten det er snakk om vedlikehold, rehabilitering eller nybygg. Kjernen i virksomheten handler om å skape verdier for deres kunder ved å bygge gode hjem og arenaer for næring, handel, skole, kultur, fritid og helse.

I Solebolig ser det ut som de gir de beboerne en komplett pakke. Her bor du i grønne omgivelser, med en urban livsstil og et avskjermet bomiljø. Bylivets gleder, med butikker, servicetilbud og restauranter, er bare noen minutters gange unna.

– Vi begynte å jobbe med Sole rundt 2000, som er et boligområde med plass til rundt 1400 boenheter. Det er snakk om et stort område på 400 mål, hvorav 180 av disse skal bli friområder, sier Nikolas Kyris. Han er daglig leder i Såner Invest AS, som ble opprettet for prosjektet Solebolig.

Bak Såner Invest står Olav Breivik og Hersleth Entreprenør AS, som begge innehar lang og allsidig kompetanse i prosjektgjennomføring innen flere fagområder.

Hersleth Entreprenør AS er totalentreprenøren som skal gjennomføre feltutbyggingen av Sole, med en tidsperiode på 15-20 år. Byggherre er Såner Invest AS, med Nikolas Kyris og prosjektleder Jan Håkon Hensel i føringen. Begge har lang erfaring fra eiendomsbransjen. 

Prosjektleder Jan Håkon Hensel befarer Sole for å sikre at alt går etter planen

I pakt med naturen

Prosjektet består av boligblokker med parkering i kjelleren og kjedede eneboliger med hver sin carport og utebod/sportsbod.

– Det er et meget spennende boligprosjekt med ganske store grønne lunger. Litt utypisk nåtidens utbygningskunst, det er en veldig kontrast til veldig mye annet som bygges i dag. Nå spiller vi litt mer på lag med naturen i stedet for bare å utnytte den, forklarer Kyris.

Hersleth Entreprenør og Såner Invest er opptatt av grønne lunger. Det var en grunnpilar allerede i planleggingsfasen når de så for seg Sole. Ideen bak det hele var at det skulle bli et unikt sted å bo. Sole er bygd tosidig – med de klassiske leilighetene på den ene siden og rekkehus/eneboliger på den andre.

– Til nå har leilighetene dekket et lokalt behov, det vil si mennesker som har funnet ut av de ønsker en enklere hverdag hvor for eksempel stell av hage utgår. Over 80 prosent av kjøperne kommer fra Vestby- regionen, forteller Kyris.

Når det kommer til rekkehusene og eneboligene er det en bredere kjøpergruppe i alderen 25-60 år, med småbarnsfamilier, enslige og par. Disse boligene passer utmerket for de som ønsker litt større plass og litt gress under beina. Interessen for disse boligene strekker seg langt utover Vestby- regionen, fra Stavanger til Oslo og Østfold. 

Vi ønsker et rikt kulturlandskap og bevaring av det biologiske mangfoldet

Såner Invest AS
 

Vestbys sentrale beliggenhet, med kort vei til Oslo, kombinert med gunstige priser og en stadig økende utvikling, er hovedgrunnene til at Sole er blitt så ettertraktet mener Kyris. Han forteller at området ikke er et borettslag, men forholder seg til selveierkonseptet.

– For de som bor i leilighetene vil det være en vaktmester som tar seg av driften og vedlikehold, men rekkehus og eneboliger må stelle egen hage. Vaktmesteren tar seg av alle fellesområdene, forteller Kyris.

Solhøyden er det siste tilskuddet på Sole, og legges ut nå i sommer. Her vil det bli fem åtte-etasjer høye nybygg, lagd i kors.

– Det er 30 leiligheter i hver blokk, så til sammen 150 leiligheter. Interessen er stor, også utenfor Vestby, og vi har fått veldig mange henvendelser. Dessuten får du en utrolig utsikt, smiler daglig leder.

Både Hersleth Entreprenør AS og Såner Invest AS er stolte av å kunne utføre et slikt prosjekt. Det bidrar ikke bare til nye boliger, men også til utvikling og utforming av lokalsamfunnet.

Hersleth Entreprenør AS har egne ansatte og eget utstyr, som medfører at prosjektene blir utført med dyktighet og kvalitet i alle ledd. Selskapet er opptatt av å bruke dyktige ansatte, som de anser som sin viktigste ressurs. Med så mange prosjekter med langsiktig planlegging er de trygge på at de også skaper arbeidsplasser i mange år fremover.

Sammen gir Hersleth Entreprenør AS og Såner Invest AS de ansatte nok å gjøre i årene som kommer.

Sole skal bli et av de hyggeligste boligområdene i Norge! Med moderne boliger i rolige og grønne omgivelser, gjennomtenkt infrastruktur med barnevennlige løsninger og sentral beliggenhet, kommer de nok til å lykkes! 

Hersleth Entreprenør AS

• Hersleth Entreprenør AS er en familieeid bedrift med nedslagsfelt i Østfold, søndre del av Akershus og Oslo.

• Hersleth Entreprenør har hovedkontor på Såner i Vestby, elementproduksjon på Årvoll i Rygge samt lokaler i Fredrikstad.

• Hersleth Entreprenør tar oppdrag innen nybygg, ombygging og rehabilitering.

• Gjennom 25 år i bransjen har Hersleth Entreprenør bidratt til å skape gode hjem, attraktive lokaler for bedrifter, rasjonelle næringsbygg, nye arenaer for kunnskap og kultur og essensielle byggverk innen helse og omsorg.

• De siste årene har Hersleth Entreprenør blitt håndplukket til en rekke prestisjejobber, som restaurering av historiske byggverk. I tillegg har selskapet bygget flere monumentale bygninger, som for eksempel kirkebygg, kulturbygg, politistasjoner, tinghus, hoteller og andre kulturbærende prosjekter.

• Hersleth Entreprenør har rundt 75 ansatte fordelt på cirka 40 fagarbeidere og 35 funksjonærer.

• Hersleth Entreprenør viktigste konkurransefortrinn er staben med dyktige medarbeidere og faglærte håndverkere. Teamene består av lokale ledere og tømrere, betongarbeidere, mur- og flisearbeidere med høy kompetanse.

• Hersleth Entreprenør er godkjent lærebedrift, og har en målsetning om minst 10% lærlinger i bedriften til enhver tid.

• Ved å ha egne ansatte til både planlegging og i produksjon, samt eie og være tilnærmet selvforsynt med utstyr, har Hersleth Entreprenør full kontroll på alle ledd i byggeprosessen fra A til Å. 

Såner Invest AS

Sole er planlagt utbygd i et langsiktig perspektiv. Vi bygger i naturlige faser, og gjør området trinnvis helt ferdig før vi begynner på neste. Nøye planlegging sikrer et godt bomiljø fra første dag.

Beliggenheten og miljøet rundt oss i Vestby er en av våre kjæreste ressurser, og blant mange som passer på er Naturvernforbundet. Naturvernforbundet i Vestby støtter Soleplanene som tar hensyn til effektiv arealbruk, grønne lunger, lokale biotoper og effektiv energibruk.

"Vi ønsker et rikt kulturlandskap og bevaring av det biologiske mangfoldet". 

Selskapet Såner Invest AS er etablert med hensikt å utvikle og gjennomføre prosjekt Sole.

Bak selskapet står Olav Breivik og Thorleif Hersleth, som innehar lang og allsidig kompetanse i prosjektgjennomføring innen flere fagområder.

Jan Håkon Hensel er ansatt som prosjektleder og Nikolas Kyris er daglig leder i selskapet.

Solebolig har en sentral og fin beliggenhet i Vestby. Prosjektet ligger rolig til i et grønt område med naturen som nærmeste nabo. Boligene på Sole gir deg muligheten til å kombinere en urban livsstil med et rolig og tilbaketrukket liv i grønne omgivelser. Boligene gir deg roen du trenger i et rolig og avskjermet bomiljø. Samtidig er du bare noen minutters gange fra bylivets gleder med et utall av forretninger, servicetilbud og hyggelige serveringssteder i sentrum.

Les mer om prosjekt Sole: https://www.solebolig.no/ 

Del artikkelen på Facebook