Annonsørinnhold i samarbeid med Reiersen Entreprenør

Hva er dette?

 
 

Vi har gravd lokalt i mer enn 30 år!

Tunge løft og transport av tonnevis med grus og stein er en del av hverdagen. I over 30 år har Reiersen Entreprenør gravd og sprengt ut områder i Oppegård og omegn. De har lagt grunnlag for både boliger og veier – og for den lokale utviklingen.

Annonsørinnhold i samarbeid med Reiersen Entreprenør

Reiersen Entreprenør

Den gule gravemaskinen jobber iherdig med å flytte tonnevis av grus og småstein på byggeplassen. Bak spakene sitter Martin Mikalsen, som drevent plasserer maskingrabben i bakken, fyller den opp og dumper alt opp på lasteplanet. Han har gjort dette før, og trives godt bak spakene.

Audun Reiersen er mannen bak selskapet. I snart 40 år har han hatt store maskiner som levebrød.

– Jeg startet min første virksomhet i 1985, men Reiersen Entreprenør så dagens lys i 1995. Selv har jeg holdt på i bransjen siden 1980, smiler han.

Med så mange års erfaring bak spaker og ratt har Reiersen vært med på det aller meste innen oppdrag. Sammen med sine samarbeidspartnere utfører bedriften de aller fleste typer gravearbeider, sprenging, rivning, masseforflytning, vann- og avløpsgrøfter, asfaltering, snømåking og opparbeidelse av utearealer med steinmurer.

Reiersen Entreprenør har til sammen 16 ansatte, hvor av flere har jobbet i selskapet i mange år. Her er det altså lang og relevant erfaring i førersetet. Det er åtte anleggsmaskinførere, og våre to lærlinger har nylig tatt fagbrev. Vi har tre sjåfører og en grunnarbeider. Samtlige av maskinførerne har maskinførerbevis eller fagbrev. Flere av de ansatte har også ADK sertifikat.

– Vi er veldig opptatt av å ha lærlinger, slik at vi tar vårt ansvar med tanke på opplæring og videreføring av faget, sier Reiersen. 

Martin Mikalsen har full kontroll bak spakene - og graver gjerne for den lokale utviklingen

Med en stø og stabil arbeidsgjeng som er kjent for å utføre godt og kvalitetssikkert arbeid, er det ikke rart at kundene kommer igjen, gang på gang. En fornøyd Reiersen kan fortelle at de får meget gode tilbakemeldinger basert på at kundene vet hva selskapet står for, med erfarne ansatte og solide samarbeidspartnere og at det er kvalitet i arbeidet som leveres.

- Når man arbeider lokalt er det enda viktigere å gjøre en skikkelig jobb. Det motsatte vil fort føre til snakk i nærmiljøet, og slikt får konsekvenser, sier han videre.

Jungeltelegrafen med positivt budskap har spredd seg i Oppegård og omegn, for det mangler ikke på oppdrag. Reiersen Entreprenør har flere store oppdrag på programmet. Nå er de involvert i to store boligprosjekter. I Ski opparbeides det infrastruktur (vei, vann og kloakk) samt grunnarbeid for 72 nye boliger. På Hestehagen i Ås bygges det 45 boliger hvorav halvparten allerede er ferdige. 

Varierte oppdrag

Reiersen Entreprenør jobber mest med utvikling av vann og avløp og infrastruktur på nye boligfelt, men takker også ofte ja til andre typer oppdrag.
Slik blir det hektiske dager av. Bedriften har også en rekke oppdrag som underentreprenører til store riksentreprenører, som for eksempel på industribygg. 

– Vi har en hektisk og variert arbeidsdag. Hos oss er ingen dag lik, sier Reiersen muntert. Med et tettpakket program mange måneder frem i tid, blir det ikke hvile for ansatte eller maskiner. Da er det trygt å vite at maskin- og utstyrsparken er allsidig, god og moderne. Førerne sitter godt i 15 moderne og miljøvennlige gravemaskiner. Med på lasset kommer også en del ekstrautstyr, som pigghammere til alle maskinene og diverse skuffer til et hvert formål. Valser, dumperbiler, bulldosere, hjullastere og anleggsdumper er bare noen av de store maskinene som er i drift når gjengen fra Reiersen Entreprenør er i gang med arbeidsdagen.

Når du ser maskinene fra Reiersen Entreprenør ankomme eller i full gang, da vet du at det er erfarne folk i førersetet. I over 30 år har de banet vei for lokalbefolkningen og utbygging. De kommer ikke til å gi seg med det første! 

Robert Haugland legger siste hånd på verket i Søråsveien i Ås

Reiersen Entreprenør

• Audun Reiersen startet sin virksomhet i 1985 og stiftet videre Reiersen Entreprenør AS i 1995.

• Vi utfører de fleste typer anleggsarbeid:

Graving/utsprenging for opparbeidelse av byggefelt, tomter, veier, parkeringsplasser, hager og parker.

Kommunaltekniske anlegg.

Pigging/sprengning av fjell/betong.

Rivningsoppdrag av bygg ol.

Masseflytting/transport (opplasting, bortkjøring og deponering samt tilkjøring av masse)

Vann og avløpsgrøfter, tilkobling av vann og avløp.

Overvannshåndtering og dreneringsarbeider.

Bygging av steinmurer i naturstein.

• Vi utfører anleggsoppdrag for privat og offentlig sektor samt som underentreprenør for enkelte riksentreprenører.

• Med over 30 år i bransjen er vi i dag en lokal maskinentreprenør med 16 ansatte.

• Vi er godkjent som lærebedrift av Yrkesopplæringsnemnda, med 2 lærlinger i arbeid.

• Reiersen Entreprenør har også rammeavtaler med enkelte eiendomsutbyggere.

• Reiersen Entreprenør AS innehar sentral godkjenning for ansvarsrett etter Plan- og Bygningsloven:

Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming tiltaksklasse 2.

Utførelse av rivning og miljøsanering tiltaksklasse 1.

• Firmaet har ADK kompetanse, medlem av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og godkjent av Achilles Systems AS som leverandør i StartBANK.

• Reiersen Entreprenør er lokalisert i Oppegård kommune. Vi utfører primært anleggsoppdrag i Oslo og Akershus. 

Del artikkelen på Facebook