Pensjonistakademiet Campus Ås

Onsdag 11. januar kl.12:15
Auditoriet Sørhellinga, NMBU, Høgskoleveien 12, Ås
kart
Rolf Hagman holder foredraget «Framtidens bildrivstoff». Hagman er forsker ved Transportøkonomisk institutt, avdeling for sikkerhet og miljø. Arbeidsområdet er miljø og klima. Hagman arbeider med vurderinger av teknologier, fremdriftssystemer og drivstoff for kjøretøy. Praktiske tester med måling av avgassutslipp ligger til grunn for de avsløringer om fusk og usannheter om utslipp i informasjonen fra bilprodusentene. Elektrifi-sering ser nå ut å være en vei får å imøtekomme ambisjoner om reduserte utslipp av CO2. Kr 50 for ikke medlemmer