Ski Pensjonistakademi

Torsdag 13. september kl.10:30-12:30
Rådhusteatret i Ski
kart
Ordfører Hanne Opdan kommer til Ski Pensjonistakademi og holder et foredrag om planer og utfordringer, i nær framtid og videre , i forhold til sammenslåingen med Oppegård kommune til Nordre Follo kommune