Språkkafé

Mandag 14. januar kl.18:00-20:00
Ski Menighetshus,
kart
Trenger du å trene på å snakke norsk? Bli bedre gjennom å snakke med andre! Velkommen innom vår språkkafé for hyggelig sosialt fellesskap, kaffe, te og litt å spise. Dette er også en fin mulighet til å bli kjent med nye mennesker i lokalmiljøet! English: Do you need practice to speak Norwegian? Get better through talking to others! Welcome to our language cafe for social community, coffee, tea and a little to eat. This is also a great opportunity to get to know new people in the local community!