Trefffpunkt for barn og unge

Mandag 18. mars kl.17:30-19:30
Idrettsveien 24 - Ski
kart
Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død. Her treffer de andre barn i liknende situasjon som kan skjønne følelser som skyld, angst, sinne og uro. Her treffer de trygge voksne som har tid til å lytte, leke og dele. Samtale er sentralt på Treffpunkt, men praten skjer på barnas premisser. På alle Treffpunkt er det lek, spill og aktiviteter - det er lov å le og ha det gøy. Treffpunkt finner sted en til to kvelder i måneden, varer i to timer og ledes av voksne med erfaring fra arbeid med barn og unge. Treffpunkt Follo: Kjeller’n Ski – Idrettsveien 24. Annen hver mandag, kl.1730-1930. Tlf. 467 48 745. Velkommen!