Vogntog med problemer i Nordbytunnelen - sperret av avkjøringen til Ski