Risikoen for vold i nære relasjoner har økt i disse koronatider

17. april kunne vi lese i Østlandets Blad at A-hus og politiet er bekymret for at flere voldssaker skal forbli uoppdaget i disse koronatider. Når flere familier er mye hjemme og barnehager og skoler har vært stengt i lang tid, øker risikoen for vold i nære relasjoner og mørketallene øker sannsynligvis. Follo Soroptimistklubb deler denne bekymringen. Det er derfor viktig at vi alle oppdaterer oss med et minimum av kunnskap på området slik at vi eventuelt kan bidra til å avverge vold.

Nordre Follo kommune arbeider med en temaplan om vold i nære relasjoner.

Vi er heldige som bor i en kommune hvor politikere og kommuneadministrasjon er opptatt av å forebygge vold i nære relasjoner. Kommunen har blant annet ansatt en familievoldskoordinator som koordinerer det forebyggende arbeidet. Det er fornuftig å ha en person som har dette arbeidet som sitt hovedansvarsområde.

Follokommunene har også etablert Follo krise- og incestsenter som hjelper mange: https://kisif.no/om-krise-og-incestsenteret-i-follo/


Hver enkelt av oss må ta ansvar – det angår oss alle

Temaplan/handlingsplan mot vold i nære relasjoner er viktig, men å spre kunnskap om temaet hos alle innbyggere er like viktig. Det er viktig med kunnskap i hele kommune- administrasjonen, skoler, barnehager, helsevesenet, alle typer bedrifter(privat og offentlig) og i alle frivillige organisasjoner. Vi må ha rutiner for hva vi skal gjøre dersom vi får kunnskap om at noen vi kjenner er utsatt for vold.


Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Føler du at du har behov for å øke din kunnskap på området, anbefaler vi å gå inn på hjemmesiden til Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress: https://www.nkvts.no/tema/vold-og-overgrep-i-naere-relasjoner
Husk å ta ansvar og at avvergingsplikten går foran taushetsplikten!

Bente Gårdeng, President, Follo soroptimistklubb, Oppegård