- Jeg mistet meg selv i det forholdet

Nedverdigende kommentarer, manipulasjon og kvelertak var en del av hverdagen til "Ida" (23). Hun levde i det stormfulle og destruktive forholdet i ett år før hun kom seg ut. 2016 ble et toppår for antall voldsanmeldelser i Follo.
Publisert