Derfor skal det lyse oransje på Kolben og Rådhusteatret

LYSSAT: Kolben lyste i oransje ved markeringen av dagen i fjor.

LYSSAT: Kolben lyste i oransje ved markeringen av dagen i fjor. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Farg verden oransje. #hearmetoo. Kolben og Rådhusteatret i Ski lyses opp de nærmeste dagene.

DEL

SKI/KOLBOTN: 10. desember mottar Denis Mukwege og Nadia Murad Nobels fredspris i Oslo.

– Vi stiller oss i rekken av dem som mener det var på høy tid de to får prisen for sin lange kamp mot seksualisert vold mot kvinner som våpen i krig og konflikter.

25. november, er FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Vi i Follo Soroptimistklubb markerer 25. november sammen med Frivilligsentralene i Oppegård og Ski, Landstormen i Oppegård og Oppegård Røde Kors. Vi lyser opp Kolben og Rådhusteatret i Ski i oransje søndag 25 november og mandag 26 november, opplyser Ingjerd Juel Ingeborgrud, styremedlem i Follo Soroptimistklubb.

Æreskultur

Mandag 26. november arrangerer Frivilligsentralen i Oppegård et åpent møte hvor Abida Akthar Nilsen holder foredrag: Hva er æreskultur og sosialkontroll? Før møtet, kl. 17–18 vil Follo Soroptimistklubb og de andre organisasjonene ha stand og fortelle om egen organisasjon.

Frem til 10. desember oppfordrer vi alle til å bruke fargen oransje for å markere avstand mot vold mot kvinner.

– I løpet av livet vil en av fire kvinner i Norge oppleve vold i nære relasjoner. Volden rammer på tvers av klasse, religion og etnisitet. Volden har ulike flere former, ikke bare fysisk.

Alle kvinner og jenter skal kunne bevege seg fritt og trygt, både inne, ute og på fest. Vi vil stigmaet og stillheten rundt vold mot kvinner til livs.

Det finnes ingen raske løsninger, men sammen kan vi gjøre en forskjell. Gjennom å øke bevisstheten og kunnskapen, vil vi i Follo Soroptimistklubb bidra til avskaffelse av vold mot kvinner.

En lysere fremtid

– FNs kvinneorganisasjon UN Women står bak kampanjen «Orange the World: #HearMeToo», som vi henger oss på. I den årlige kampanjen representerer fargen oransje en lysere fremtid, uten vold mot kvinner og jenter.

Kampanjen varer ikke bare en dag, men strekker seg over 16 dager. Fram til 10. desember er det markeringer over hele verden. Noen steder lyssettes bygninger, og det inviteres til møter og foredrag. Her i Follo Soroptimistklubb har vi, som nevnt, gjennom samarbeid med Frivilligsentralene i Oppegård og Ski samt Landstormen fått til å lyse opp Kolben, Kolbotn og Rådhusteatret i Ski

Follo Soroptimistklubb er en del av Soroptimist International, en verdensomspennende organisasjon som arbeider for bedre levekårene for kvinner og barn. Ett av hovedmålene våre er å gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter, og sikre kvinners deltagelse i konfliktløsning. Det gjør vi gjennom påvirkning og bevisstgjøring, og vi har blant annet talerett i FN i saker som angår kvinner. I Norge har vi gjennom stykket «Valgt det ...» satt søkelyset på menneskehandel. Nærmere 3000 videregående elever har sett stykket som tar opp vold og mer eller mindre frivillige valg. Målet er å sette i gang refleksjoner hos publikum.

Livsmestring

I Follo finansierte vi oppsettingen av «Valgt det» på Roald Amundsen videregående skole i september 2017. I inneværende skoleår er fortellerteatret kommet inn i den kulturelle skolesekken i Akershus. I inneværende skoleår skal forestillingen spilles på seks skoler i Follo–totalt 11 forestillinger. Ski videregående skole var først ute hvor forestillingen ble spilt 24. oktober i år.

Internasjonalt driver vi blant annet et stort prosjekt i Moldova hvor rundt 15 ungdommer hvert år får bistand fra lokale sosialarbeidere til livsmestring og støtte til livsopphold for skolegang. Vi samarbeider også tett med soroptimistklubber i Moldova om andre prosjekter som barnehager, rehabilitering av brønner og kurs om vold i nære relasjoner–der både menn, kvinner og barn er med.

Gjennom vårt utdanningsfond dekker vi utdanning til en verdi av en halv million årlig for kvinner i utviklingsland. Det gjør vi fordi vi tror at når kvinner er i stand til å engasjerer seg og ta ansvar, gagner det hele samfunnet.

Follo Soroptimistklubb støtter arbeidet gjennom at klubben de har etablert i Nisporeni i Moldova. Vi har tre år på rad finansiert sommerskole for sårbare barn/ungdommer. Bruktkjolesalget vi hadde i september i skal finansiere neste års sommerskole.

Med fargen oransje sier vi tydelig at vold mot kvinner må avskaffes, sier Ingjerd Juel Ingeborgrud i Follo Soroptimistklubb.Artikkeltags