Voldtekt av mindreårige, biltyverier og trusler ga Follo-mannen fem år i fengsel.

Forholdene var mange da Follo-mannen måtte møte til et oppgjør med lovens lange arm.