OSLO: En 28 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i 17 år. Han er kjent skyldig i alt 74 seksuelle overgrep og trusler overfor 53 fornærmede jenter i alderen 12 til 18 år over en periode på rundt ett år og to måneder. Flere av de unge jentene er hjemmehørende i Follo. Kun to av jentene anmeldte forholdene til politiet. De andre fornærmede ble identifisert av politiet under etterforskningen av den alvorlige overgrepssaken.

Alle overgrepene skjedde over internett. Det dreide seg blant annet om ti fullbyrdede voldtekter og syv voldtektsforsøk. Lagmannsrettens flertall kom til at utgangspunktet for den samlede straffen var 19 år. Det ble gitt ti prosent fradrag i straffen for tiltaltes skylderkjennelse. Hensynet til samfunnsvernet tilsa ikke at det ble anvendt forvaring, da tiltalte var dømt til en lang fengselsstraff.

Fengselsstraffen er dermed to år mer enn dommen avsagt i Oslo tingrett i september i fjor. Både 28-åringen og påtalemyndigheten anket dommen inn for lagmannsretten. Begge ankene gjaldt straffeutmålingen.

I tingretten ble mannen dømt til å betale erstatning og oppreisning ti 20 av de 53 fornærmede i saken. Beløpene varierer fra 50.000 kroner 225.000 kroner.

Skulle få rulle med russebuss

Fellesstrekkene for de ulike sakene er mange. Via chattekanaler og sosiale medier som Omegle, Kik, chatroulette, Snapchat og Skype tok han kontakt med tilfeldig valgte unge jenter. De yngste ved 12 år gamle, de eldste 18. Mannen utga seg for å være en 18 år gammel russ med tilgang til russebuss. Jentene fikk tilbud om å rulle med russebussen dersom de besto en spesiell test. De fikk valget mellom å sende et bilde av seg selv av magen og brystet uten BH, eller at underlivet/rumpa med G-streng på.

Han fremsto som hyggelig og jentene tok utfordringen. Når han først hadde fått et bilde av en av dem lettere avkledd, skiftet tonen. Jentene fikk trusler om han kom til å publisere bildene på nett eller for familie og venner dersom han ikke gjorde som de sa. På den måten fikk han jentene til å utføre handlinger med seg selv som tilsvarer voldtekt eller forsøk på voldtekt. Det var aldri fysisk kontakt mellom noen av jentene og den 28 år gamle mannen.

Fornedret og ydmyket

– Gjennomgangen av det beslaglagte materialet viser at tiltale på en kynisk og utspekulert måte fikk barna til å stole på seg, for senere å utnytte dette på det groveste, konkluderte tingretten i fjor.

Dommerne mente den gang at han fremsto som grenseløs i jakten på det han omtalte som porno. Chatteloggene viste en fremgangsmåte som både var hensynsløs og ufølsom.

– For retten fremstår det i tillegg som om fornedringen og ydmykelsen av jentene var et mål i seg selv, og loggene gir inntrykk av at han likte makten og kontrollen han hadde over dem. Det fremgår blant annet av loggene at tiltalte var klar over at jentene hadde det vondt, og at de syntes det var forferdelig og ekkelt å utføre de handlingene han truet dem til. Til tross for dette truet han dem til å fortsette å utføre seksuelle handlinger med seg selv.