Gå til sidens hovedinnhold

Antallet anmeldte voldtekter har økt med 26 prosent på ett år

Artikkelen er over 6 år gammel

Blir du utsatt for en voldtekt, ikke vent med å kontakte politiet. Sporene må sikres så raskt som mulig.

SKI: Politiet i Follo mottok i 2014 hele 39 anmeldelser på voldtekt i hele politidistriktet. Dette er 10 mer enn året før.

I landet sett under ett har antall anmeldte voldtekter gått ned.

Ser man på festrelaterte voldtekter, har dette gått kraftig opp i fjor. Dette skyldes i stor grad endret statistikkgrunnlag. Kripos har fra 2014 fått tilgang til alle anmeldelser.

– Dette har gjort det mulig for Kripos, på et tidligere tidspunkt, å kartlegge voldtektsmønstre og trender, sier leder Rikke Hallgren av seksjon for familievold og seksuelle overgrep ved Follo politidistrikt.

Ved Hallgrens avdeling jobber det åtte etterforskere. De må jobbe raskt og effektivt. Grensen på 120 dagers etterforskningstid skal overholdes.

– Vi klarer de aller fleste innen fristen, men de mest kompliserte og krevende sakene tar nødvendigvis lengre tid, svarer Hallgren.

Ble voldtatt av stefar i 10 år fra hun var syv år gammel

Ingen tid å miste

Voldtekt og seksuelle overgrep mot barn blir ved Follo-politiet prioritert som nummer to, etter drap.

– Alt av ressurser blir satt inn på en anmeldt voldtekt. Vi har ingen tid å miste, skal vi raskt finne ut hva som har skjedd i de ulike sakene, sier Hallgren.

Seksjonslederen legger ikke skjul på at antallet anmeldte voldtekter i distriktet er høyt, men sier samtidig at det er trygt å bevege seg ute i Follo.

– Vi jobber med opplæring av alle patruljer som befinner seg ute blant publikum. Det er ofte de som først kommer i kontakt med de fornærmede. Da er det viktig at riktig ting blir sagt og at det blir tydeliggjort at terskelen for anmeldelse er så lav som mulig, sier Hallgren, som vil rose krisesentrene og kommunene for godt samarbeid.

Politiet trodde ikke kvinnen, får erstatning etter voldtekt

Flere tør å anmelde

Seksjonslederen antyder også at etterlysningen og den raske pågripelsen av mannen fra Litauen, som sitter varetektsfengslet for én overfallsvoldtekt og forsøk på det samme i nærheten av Langhus stasjon i fjor, har fått flere til å tørre å gå til anmeldelse. Seksjonslederen håper og tror at saken vil komme opp for Follo tingrett i løpet av mai.

Hallgren forteller også om hvor vanskelig det kan være å komme til bunns i enkelte saker og da spesielt festrelaterte overgrep.

– Det skal ikke legges skjul på at voldtekter utført i ruset tilstand gjør etterforskningen vanskeligere. Mange av de involverte, både overgriperen, men også offeret husker lite av hva som egentlig skjedde. Dette kompliserer hele etterforskningen, sier Hallgren.

Straffen for fullbyrdet voldtekt varierer mye. For de groveste overgrepene, der hvor flere er med på handlingen og de er tidligere dømt for tilsvarende forhold, kan straffen komme opp i 21 års fengsel.
Festrelaterte overgrep ender som regel på en fengselsstraff på 1–3 år.

Kommentarer til denne saken