Gå til sidens hovedinnhold

Vurdering av kvikkleireras på Moer

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Statens organ NVE (Norges vassdrags og elektrisitetsvesen) har ifølge Ås avis uttalt at deler av Moer og Eldor er høyrisikoområde for kvikk leire ras. Mens ordfører Nordal har til Ås avis uttalt at samlet er risikoen vurdert som liten, fordi det er forutsatt at det blir gjennomført grunnundersøkelser, og at det blir gjort nødvendige tiltak der det er behov for det. Han bygger sin uttalelse bl.a. på en 158 siders utredning fra Norconsult, for Ås, Ski, Vestby, Frogn og Enebakk. Den har bare en boring ved Blåfjell øst for jernbanelinjen og en ved Lier helt syd i Moer området.

Ordføreren uttaler videre: «Jeg er sikker på at fagmiljøene innen geoteknikk hele tiden samler kunnskap og erfaring fra slike tragiske hendelser som det som har skjedd i Gjerdrum, og at de vil ta med denne erfaringen når de skal gjøre nærmere undersøkelser og vurderinger for utbyggere i Ås.». Når det er tale om fagmiljøer i flertall er det tale om konsulentfirma som skal konkurrere om å få utrede faren for kvikk leire ras. Konkurranse betyr at en ikke er interessert i å gi informasjon til konkurrenter slik at en selv ikke får kontrakten. For konkurrenter er derfor viktig å lage rapporter som den fra Norconsult, som ser meget faglige ut, men er vanskelig for oss vanlige folk og politikere å trenge inn i.

Ordføreren uttaler også at «fagmiljøene» skal «gjøre nærmere undersøkelser og vurderinger for utbyggere i Ås», uten å nevne kommuneadministrasjonen og politikerne. Det må tolkes slik at ordføreren følger trenden med at avgjørelser i økende grad legges til private utbyggere istedenfor til folkestyret.

Trygve Roll-Hansen, samfunnsgeograf

Kommentarer til denne saken