FOLLO: Torsdag ble det kjent at Follobanen likevel ikke vil gjenåpne til 1. februar, som først planlagt. Bane Nor opplyste torsdag om at åpningen utsettes til 12. februar, fordi arbeidet med feilrettingen viste seg å være mer omfattende enn ventet.

– Vi er lei oss for at pendlerne og øvrige reisende på Follobanen ikke har fått det tilbudet vi har lovet dem, og at det nå tar ytterligere tid før gjenåpning, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor, i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen blir åpningen utsatt for at Bane Nor kan være sikre på å håndtere eventuelle ytterligere feil og mangler, før togene settes i normal trafikk.

Jobber med nytt rutetilbud

Pressevakt i Vy, Kaja Rynning Moen, sier til ØB at de er i gang med å planlegge rutetilbudet frem til 12. februar.

– Vi jobber med det nå, og håper å ha det klart så fort som mulig over helgen, sier Rynning Moen til ØB fredag morgen.

Da Follobanen åpnet ble det gjort endringer i rutetilbudet inn til Oslo S, dette har gjort at den midlertidige løsningen ikke er tilsvarende rutetidene før Follobanen åpnet.

Se hvordan togene kjører frem til 1. februar i faktaboks nederst i saken.

Trøbbel på Østfoldbanen

Da Follobanen stengte gjorde det at reisende mellom Kolbotn og Ski har fått færre avganger. I dag går togene kun hver halvtime. Rynning Moe forsikrer om at så fort Blixtunnelen åpner, vil de reisende igjen kunne ta toget hvert kvarter i begge retninger.

– Dette er gjort for å slippe frem andre tog som skulle ha kjørt den nye strekningen. Så snart Blixtunnelen blir åpnet vil det bli kjørt ordinær ruteplan, sier Rynning Moe.

– Er dere forberedt på å måtte ha en midlertidig løsning lenger enn til 12. februar?

– Vi forholder oss til det Bane Nor sier om åpning 12. februar. Vi har jevnlig dialog med Bane Nor, og dersom det skulle vise seg at det vil bli ytterligere utsettelser vil vi planlegge for det.

Ikke tilbake

Det er mange som har lurt på hvorfor ikke Vy bare går tilbake til ruteplanen slik den var før Follobanen ble åpnet 11. desember 2022. I en pressemelding 6. januar har Vy listet opp flere grunner for hvorfor de ikke kan gjøre det:

  • Vi har prioritert de linjene som frakter flest reisende, og forsøkt å bevare tilbudet der så godt som mulig. R21 Moss–Oslo og RE20 Gøteborg/Halden–Oslo og linje L2 på strekningen Stabekk–Kolbotn. For at disse togene skal kunne kjøre innimellom lokaltogene L2 Ski–Stabekk, har vi måttet redusere antall avganger på L2 mellom Ski og Kolbotn i tillegg til at noen ekstra rushtidstog Kolbotn–Oslo S har blitt innstilt.
  • L2 Ski–Stabekk har fått nye tider gjennom Oslotunnelen og kan ikke endres tilbake til gamle rutetider, uten at det får store konsekvenser for all annen togtrafikk gjennom Oslotunnelen.
  • Det må være minst fem minutter mellom ut- og inngående tog på Østfoldbanen inn mot Oslo S, og det setter begrensninger for hva vi får til.
  • Godstogene skal ha plass på sporet.
  • Vi har prioritert å opprettholde mest mulig av tilbudet på de stasjonene med korresponderende busser. Ruter har tilpasset sitt busstilbud til den nye ruteplanen for tog, for å frakte passasjerer til og fra de store stasjonene (Hauketo, Holmlia, Ski, Vestby, Sonsveien). Dersom vi endrer rutetidene fra disse stasjonene, vil ikke kundene ha det korresponderende tilbudet med lokalbusser som frakter dem til/fra stasjonen.

Slik kjører togene fra 9. januar 2023

  • L2 Ski–Oslo S: Kjøres med halvtimesavganger mellom Ski og Høvik. I tillegg kjøres det halvtimesavganger mellom Kolbotn og Høvik. Disse togene har avgang Oslo S xx:04 og xx:32. Rushtidstog mellom Kolbotn og Oslo S innstilles.
  • R21 Moss–Oslo S: Kjøres med halvtimesfrekvens hele dagen, alle dager, hele uka. Avgang Oslo S xx:10 og xx:40, ankomst Oslo S xx:18 og xx:48.
  • R22 Rakkestad/Mysen–Oslo S: Innstilles mellom Ski og Oslo S. Skal du reise mellom Ski og Oslo S må du bytte til de andre togene som kjører. Merk at du må bytte plattform på Ski stasjon. Det settes inn busser for rushtidsavganger, som kjører direkte til og fra Oslo S mellom Spydeberg/Askim /Mysen
  • R23 Ski–Oslo S: Alle avganger innstilles.
  • RE20 Göteborg/Halden–Oslo S: Alle avganger kjøres. Togene har avgang fra Oslo S xx:01 og ankommer Oslo S xx:51, slik de gjorde før 11. desember. Rushtidstogene får avgang Oslo S xx:28, ankomst xx:21.