PÅ SPORET: Da korona kom, etterlyste kundene mer fleksible billettløsninger for hverdagsreiser. Etter grundig testing og gode tilbakemeldinger, lanserer Vy Smartpris for togreisende på hele Østlandet.

– Smartpris er vårt svar på kundenes behov for en mer fleksibel løsning som gjør det enkelt å fortsatt velge det miljøvennlige toget til hverdagsreisen, sier Synne Homble, konserndirektør for kundeopplevelse og innovasjon, i en pressemelding.

Smartpris kjøpes i Vy-appen og innebærer at kundene får mer rabatt for hver enkeltbillett de kjøper på en gitt strekning innenfor en 30-dagers periode. Totalprisen blir aldri dyrere enn et månedskort.

Fremover rulles Smartpris ut på stadig flere strekninger på Østlandet.

Fornøyde kunder lar bilen stå

Pandemien har ført til at mange har måttet jobbe hjemmefra. Nå som stadig flere er tilbake på jobbkontoret, velger fortsatt mange å bruke egen bil fremfor å reise kollektivt.

– For å få kundene tilbake er det viktig at vi møter en mer fleksibel arbeidshverdag med tilpassede løsninger for kundene våre, sier Synne Homble.

Smartpris skal være et bedre alternativ for kunder som er skeptiske til å kjøpe et kostbart månedskort, og så ikke vet om de kommer til å bruke det ofte nok til å forsvare prisen.

Ifølge Vy svarer mange av dem som har fått teste Smartpris at de reiser mer med tog, og at de i tillegg har valgt toget fremfor bilen. Smartpris ser videre ut til å bidra til å rekruttere nye togkunder.

– Nye togkunder er alltid hyggelig, og vi synes det er flott at kundene svarer at de vil reise oftere kollektivt som følge av at vi tilbyr en løsning som gir dem rabatt, selv om de ikke kjøper en periodebillett, forteller Synne Homble.

Deler gjerne erfaringer

Siden august 2021 har over 10.000 kunder gjennomført mer enn 100.000 reiser med Smartpris. 75 prosent av dem som har benyttet Smartpris til nå er fornøyde og mer enn fire av fem ønsker å bruke Smartpris videre.

Nå utvides derfor tilbudet fra en test på ti strekninger, til å bli et fast tilbud på Vys togstrekninger på Østlandet. Minst en av stasjonene du reiser til eller fra, må ligge utenfor Ruters takstområde.

– Dette er en ny løsning, og Smartpris vil fortsatt være under utvikling. Vi følger med på kundenes bruk og behov, og vil hele tiden jobbe for å lære og tilpasse løsningen, sier Synne Homble.

Vy er også positive til å dele erfaringer og utforske muligheter med andre kollektivselskaper.

Dette er Smartpris

Smartpris er tilgjengelig i Vy-appen og aktiveres for en 30-dagersperiode fra første kjøpte enkeltbillett.

Jo mer du reiser, desto større rabatt får du, og du betaler aldri mer enn for 30-dagersbilletten.

Smartpris gir rabattopptjening for reiser til og fra to faste stasjoner. Minst en av stasjonene må ligge utenfor Ruter sitt takstområde.

Smartpris kommer opp som valg ved kjøp av Enkeltbillett i Vy-appen, dersom Smartpris er tilgjengelig for din reise.

Smartpris er tilgjengelig for billettkategoriene «Voksen» og «Student»