ØSTFOLDBANEN OG OMEGN: Dette er den årlige, ordinære prisjusteringen som skjer på samme dato hvert år.

For reisende med Vys tog innebærer dette en gjennomsnittlig prisøkning på 3,7 prosent.

– Prisøkningen på Østfoldbanen er den samme som for øvrige strekninger på Østlandet, forteller pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy.

Prisøkningen gjelder Vys egne enkeltbilletter og periodebilletter. Setereservasjonstillegget endres ikke.

– Endring av priser gjøres for å følge generell prisøkning på tjenester ellers i samfunnet, skriver Vy på nettsiden sin.

Har endret allerede

Prisene i appen er allerede oppdatert fra 1. februar. Skal du for eksempel reise fra Mysen til Oslo S, øker prisen med syv kroner for enkeltbillett. 179 kroner før månedsskiftet blir til 186 kroner etter. Skal du velge miljøvennlig reise mellom Bergen og Oslo S, må du ut med 39 kroner mer etter 1. februar.

Vy opererer med at prisendringen skal skje fra 1. februar, men har du tatt toget på Østfoldbanen denne uken, har du sikkert lagt merke til at prisen allerede er gått opp på flere av strekningene. Pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy forklarer dette rett og slett med at dette er Ruter-takster, og at Ruter satte opp sine priser allerede 29. januar.

En enkeltbillett voksen for eksempel Vevelstad-Oslo S, eller fra sone 2S til sone 1, har gått opp fra 64 kroner til 66 kroner. Det samme gjelder dersom du tar toget fra Ski til Sonsveien og krysser fra sone 2S til 3S. Holder du deg innenfor én sone, er prisen på en enkeltbillett for voksen nå 40 kroner. Turen fra Ski til Lillestrøm via Oslo koster deg nå 92 kroner. En 30-dagersbillett for sone 1 og 2S koster 1.512 kroner. Skal du bare reise innenfor en sone, er prisen for en 30-dagers billett 853 kroner for voksne.

Ruter var foran

Ruter justerte altså sine priser søndag.

– 29. januar 2023 kommer den årlige prisendringen fra Ruter. Prisene endres som resultat av økte priser på tjenester ellers i samfunnet. Alle inntektene fra billettene går til å opprettholde kollektivtilbudet, skriver Ruter på nettsiden sin.

Hvert år justerer Ruter prisene for å dekke inn de kostnadene kollektivtrafikken får som resultat av økte priser på tjenester ellers i samfunnet. Fra 29. januar ble prisene økt for alle billettyper, og økningen utgjør også her i gjennomsnitt 3,7 prosent.

Dette tilsvarer indeks for kommunal deflator som settes i statsbudsjettet, og som de siste to årene har ligget under faktisk prisvekst i samfunnet. Billettinntektene går i sin helhet tilbake til kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

– Billettinntektene er viktige for at vi fortsatt skal ha et attraktivt kollektivtilbud. Også kollektivtrafikken har fått økte kostnader slik som mange andre tjenester i samfunnet, sier markedsdirektør i Ruter, Ellen Marie Rogde.