Vi skal selvsagt også lytte til alle parter i den videre utviklingen

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Østlandets blad og Ås avis har i en rekke artikler omtalt Selvaag Boligs utbyggingsplaner i Grenseveien. Flere av artiklene gir inntrykk av at vi ønsker å bygge mer enn fire etasjer mot bebyggelsen i Myrsletta. Det er direkte feil. 

Samme dag som saken skulle til politisk behandling, benyttet Ås avis og ØB en gammel illustrasjon som viste høyere og andre bygg enn det som er foreslått. Dette har bidratt til at debatten videre har tatt utgangspunkt i feil informasjon.

Etter innspill fra naboer og dialog med Ås kommune, før innsendelse av planforslaget, reduserte Selvaag Bolig høydene på byggene langs Grenseveien mot bebyggelsen på Myrsletta til fire etasjer. Det er ett eneste bygg som er planlagt på seks etasjer og det ligger på den sørlige delen av planområdet og mot grøntområdet i vest.

Forslaget som ble sendt til politisk behandling var i tråd med rådmannens innstilling. På andre siden av Norbyveien er det for øvrig allerede bygget blokker med fem etasjer.

Vi mener konvertering fra dagens næringsområde til boliger vil være positivt for nabolaget. Når det gjelder trafikksituasjonen, mener vi at den vil bli bedre. Det vil bli opparbeidet fortau, og dagens tungtransport til og fra næringslokalene vil forsvinne.

Dersom utnyttelsen av tomten reduseres ytterligere vil resultatet kunne bli at området forblir som i dag med lager og næring, fordi det ikke vil være regningssvarende å konvertere til bolig.  

Vårt mål er å bygge gode boliger som bidrar positivt til utviklingen av Ås og Ski og ikke er til sjenanse for eksisterende naboer. Vi skal selvsagt også lytte til alle parter i den videre utviklingen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken