Er dette nivået til Høyre fremover mot valget?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Både i Østlandets blad og med informasjon på en «flyer» i postkassene på Finstad kommer Høyre med påstander som ikke stemmer. Blant annet står det: «Av en eller annen grunn har ikke hverken politisk eller administrativ ledelse ønsket seg denne løsningen», altså det å etablere et midlertidig barnehagetilbud på Finstad. Det er feil!

Jeg vil beklage til alle småbarnsforeldre på Finstad for at dere får mye motstridende informasjon, og at plasseringen av midlertidig barnehager ennå ikke er endelig bestemt. Her er en fremstilling av saken som jeg håper er litt oppklarende: 

1) Saken ble første gang behandlet i kommunestyret 21.03.18, ikke høsten 2017 som står i «flyeren». Da ble et forslag fra Høyre vedtatt med 39 mot 2 (SV) stemmer for at kommunen skulle vurdere andre plasseringer av midlertidige barnehager, fortrinnsvis på Finstad.

2) Deretter kom saken tilbake og ble behandlet i kommunestyret 20.06.18. Da var det igjen Høyre som fremmet et forslag som ble enstemmig. Vedtak: Det etableres 1 midlertidig barnehage på FBU-tomta. Rådmannen bes gå i dialog med grunneier v/Villenga barnehage om mulig leie av tomt for 1 midlertidig barnehage. Plassering av barnehage 2 vurderes på nytt når kostnadsbildet ved en delt løsning er klart og rådmannen legger frem ny sak i august 2018.»

Det er altså etter forslag fra Høyre det fremdeles er uavklart hvor barnehagene skal ligge, men alle var enige om at det er fornuftig å sjekke grundigere og alle ville se på alternativer på Finstad. Vi ønsker jo en best mulig hverdag for barnefamilier. Ingen uenighet der altså!

3) Saken kom så tilbake til kommunestyret 29.08.18. I saken skriver rådmann at det bare er behov for én barnehage fordi mange har fått plass i ny barnehage i Eikeliveien. Derfor ble dette enstemmig innstilt fra formannskapet: Finstadbekken barnehage flyttes til gamle FBU-tomta som vedtatt. Vestveien barnehage flyttes også til gamle FBU-tomta uten å bli tatt i bruk. Innspill knyttet til trafikksikkerhet vurderes i forbindelse med flytting.

Høyre stemte for, men tok partimessig forbehold

I kommunestyret ble vi orientert av rådmannen at saken kunne utsettes uten forsinkelser, hun ba om å mer tid til utredning, fordi det var usikkerhet rundt hele situasjonen i Ski Vest, blant annet grunnet høyspentmasten som går gjennom hele området. Saken ble derfor utsatt i kommunestyret med 21 mot 20 stemmer. Denne gangen stemte Høyre i mot utsettelse.

4) Da saken om utvidelse av Finstad skole var oppe i formannskapet 22.11.18, forslår rådmann å rive Nordre Finstad barnehage, for å få plass til skolen. Grunnen var at de planlagte løsningene for skolebyggene lå innenfor et magnetfelt fra høyspentledningene og måtte flyttes. Da ble det igjen behov for å se på etablering av midlertidig barnehage på Finstad til erstatning for Nordre Finstad barnehage. Grunnet stor usikkerhet i saken og behov for et bedre saksgrunnlag ble dette enstemmig innstilt i formannskapet «Rådmannen bes arbeide videre med saken og legge frem sak i ekstraordinært formannskap 06.12.2018 og behandles deretter som oppsatt i kommunestyret 12.12.2018.

Og, der står saken nå! Vi lover en rask avklaring, men vi må også fatte gode beslutninger basert på riktig fakta.

Ønsker for valgkampen.

En grunnleggende verdi for å skape tillit mellom partier er at vi er ærlige og etterrettelige. At partiene står for de forslagene de har stemt både for og i mot, og at det ikke spres usannheter om hva andre partier har gjort eller ment.

En flyer i postkassene til folk på Finstad med misvisende informasjon om andre, er ikke metoder Venstre kommer til å bruke mot noen andre partier i valgkampen.

Jeg håper ærlighet og etterrettelighet er verdier Høyre i Nordre Follo stiller seg bak. At vi kan være enige om rent spill fremover mot lokalvalget, og at Høyre holder seg for god til slike «stunt» som «flyere» med usannheter i folks postkasser.

Camilla Hille (V), Varaordfører og leder av utvalget for oppvekst og kultur. Gruppeleder Ski Venstre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken