Hensettingsspor for Follobanen og realitetene

ENGASJERER SEG: AP-politiker Arvid Herland fra Ski.

ENGASJERER SEG: AP-politiker Arvid Herland fra Ski. Foto:

Av
DEL

MeningerDiskusjonen om plassering av hensettingsspor og ny tilkobling av Østre linje syd for Ski stasjon fortsetter. Nå har tiden kommet til en mer aktiv fase, der det må tas en beslutnining. Heldigvis, fordi det begynner å haste.

En rekke personer jobbet iherdig i mange år for at Follobanen skulle bli en realitet. I midten av mars 2009 kom meldingen fra Stortinget at Follobanen skulle bygges. Dette var en gladsak av dimensjoner for hele regionen.

Til kommunestyremøtet 28./11.-18 møtte to prosjektledere fra Bane Nor, Torunn Hellen og Hans Christian Kruse, for å orientere om arbeidet så langt. Når det står referert i ØB 30./11.-18 at representantene fra Bane Nor møtte stor motbør, så er dette en sannhet med modifikasjoner.

Utsendingene fra Bane Nor forklarte seg greit. Uroen fra salen dreide seg mye om at det nok en gang ikke var nok tid til oppfølgingsspørsmål. Tidsskjemaet i kommunestyret er alltid stramt. Nå ble det enkelt forklart hvorfor det ellers så gode forslaget om at området syd for Vestby stasjon ikke kunne velges.

Dersom Vestby ble utgangsstasjon, ville reisende fra Vestby og Ås måtte tilbringe togturen på nåværende spor inn til Oslo, med den tid det tar. Det vil de selvsagt ikke. Det andre momentet med Ski som utgangsstasjon var at det ville bli mye tomtogskjøring til og fra. Tomtogskjøring er dyrt og lite funksjonelt. Dette var argumenter som gikk hjem i kommunestyret virket det som.

Så er det det gjenstående i sakens realiteter. Når et gedigent jernbaneprosjekt skal tas i bruk, og det skal gå mange flere tog, så er det ganske enkelt slik at disse må to ganger i døgnet hensettes et sted. Det MÅ være ganske så nært lokaltogenes utgangs og endestasjon. Vest for Oslo-tunnelen er ikke tema. Dermed er det få muligheter igjen. Og det har alle i kommunestyret fått med seg, tror jeg.

Ut i fra dette bør ikke Bane Nor få så stor motbør i reguleringssaken fra politisk hold. Det ville være ulogisk. Berørte grunneiere er selvsagt ikke glade. Det har kommet mye kritikk fra disse. Det som gjelder er at grunneierne fremover blir møtt på en ryddig måte. Minst mulig matjord bør gå tapt. Erstatningene må ordnes raskt og fortløpende.

Best tilrette ligger nok Holstadmarka. Vi får se. Noe av de nødvendige driftsarealene kan legges inne i fjellgrunnen. Et fint turområde vil berøres noe dessverre.

Når det gjelder den helt nødvendige nye tilkoblingen til Østre linje, trenger ikke mye dyrkbar jord nødvendigvis gå tapt. Tilkoblingen er svært komplisert, men bygges det meste på viadukter over bakkeplan, trenger ikke mye dyrkbare arealer gå tapt. Noen vil sikkert ikke like dette heller. De vil vel kalle slikt visuell forsøpling. Uansett håper jeg at dette blir en rask og tidsriktig prosess, tilrettelagt i 100 års perspektiv.

Arvid Herland, kommunestyrerepr. Ski Ap.                                 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags