Feilinformasjon fra Senterpartiet

FRYKTER FREMTIDEN: Senterpartiets Anders Eidsvaag Graven og partileder Trygve Slagsvold Vedum har aldri vært noen tilhengere av tvungen kommunesammenslåing, men de feilinformerer om Nordre Follo, mener innsenderen. FOTO: OLE Kr. TRANA

FRYKTER FREMTIDEN: Senterpartiets Anders Eidsvaag Graven og partileder Trygve Slagsvold Vedum har aldri vært noen tilhengere av tvungen kommunesammenslåing, men de feilinformerer om Nordre Follo, mener innsenderen. FOTO: OLE Kr. TRANA

Av
DEL

MeningerI et stort oppslag i ØB den 14. februar får Senterpartiet og Anders Eidsvaag Graven fra Ski, gjennom et intervju, mye spalteplass med betydelig feilinformasjon om Nordre Follo kommune. Hovedbudskapet er at den nye kommunen vil få meget trang økonomi de nærmeste årene. Det er antagelig nesten det eneste som er korrekt i påstandene fra Senterpartiet. Det hevdes helt feilaktig at den trange økonomien er et resultat av sammenslåingen av Ski og Oppegård.

Hovedårsaken til de økonomiske utfordringene er, helt korrekt, de store, men nødvendige investeringene i skoler, barnehager, idrettsanlegg, sykehjem, IKT, etc. i årene fremover. Det faller jo på sin egen urimelighet å påstå at utfordringene skyldes etablering av en ny, større kommune! De to kommunene ville jo hver for seg ha hatt akkurat de samme utfordringene, som altså slett ikke har noe med etableringen av Nordre Follo kommune å gjøre. Snarere tvert om, en større, mer robust kommune vil lettere kunne takle disse utfordringene.

Graven gjør et stort nummer av at det er satt av ca. 400 mill. i investeringer i IKT. Men som ordføreren i Oppegård, Thomas Sjøvold (H) påpeker, «dette måtte kommunene gjort likevel». «Og investeringen vil vi få igjen med renter». Det er som med de andre investeringene, de er nødvendige. Begge kommuner har i dag gamle og relativt utdaterte IKT systemer som måtte fornyes om man skulle kunne møte morgendagens utfordringer både innen helse og sosial så vel som andre store og krevende oppgaver for norske kommuner i årene fremover. Videre hevder Graven at det skal effektiviseres for 500 mill. Klarer vi det er det flott, men det skal ikke betales av innbyggerne i form av dårligere tjenestetilbud som Graven sier. Det kommer, gjennom effektivisering av de store administrasjonene i de to kommunene.

I intervjuet hevder Graven at det vil bli en sentralisering av de lokale tjenestetilbud i den nye kommunen. Det er direkte feil, det er en falsk informasjon som Senterpartiet elsker å bruke når de argumenterer mot større og rasjonelle enheter.

Det er kun de to administrative ledelsene som skal slås sammen. Tjenestetilbudene vil bli akkurat som før: der folk bor. Skoler, barnehager, sykehjem, hjemmetjeneste og andre tjenesteytende enheter blir liggende der de er i dag. Uten unntak!

Senterpartiet later til å tro, eller i hvert fall ønsker de å gi inntrykk av, at sentralisering i Nordre Follo vil bety for eksempel, to gigantbarnehager, en i Ski og en i Kolbotn. Det er demagogi på sitt verste. Så blir Graven spurt om han ikke ser noe positivt ved sammenslåingen. Da svarer han ærlig og sier at det er en fordel med større enheter som gir større fagmiljøer. Da blir Trygve Slagsvold Vedum, som overvåker intervjuet, engstelig. Fordeler skal han ikke ha noe av at man nevner, og han bryter inn med å si: «Den nasjonale holdningen vår er at vi skal diskutere det lokale standpunkt uansett resultat»! Uklar tale, men det må vel oppfattes som at man altså sentralt i Senterpartiet skal ha et fastlåst standpunkt uansett om det er lønnsomt eller ei. Litt av en politikk!

Det med større fagmiljøer er nemlig, i tillegg til økonomien, en av de store fordelene ved kommunesammenslåingen. Fagfolk etterspør kolleger og store miljøer som kan tilføre dem bedre og bredere erfaring. Det blir derfor lettere for en stor kommune både å få ansatt, og fremfor alt beholde dyktige fagfolk. Stadig å måtte skaffe seg nye medarbeidere er svært kostbart i lengden. Større fagmiljøer betyr også bedre tjenestetilbud til befolkningen, særlig ved ferier og sykdom.

Etablering av ny kommune eller ikke, er for øvrig et tema som er utdebattert for lenge siden, Nordre Follo kommune er en realitet. Men hvordan den skal etableres, er fortsatt en aktuell sak. Hele den administrative delen av kommunen vil bli slanket i forhold til summen av dagens to administrasjoner. Dette vil skje gradvis gjennom omorganisering og naturlig avgang i løpet av årene 2019, 2020 og kanskje delvis i 2021.

Det er korrekt at selve etableringen av ny kommune kanskje vil koste litt mer enn de vel 60 millionene vi får av staten, men det er «peanuts» i forhold til det vi vil spare i løpet av alle de år fremover. Dessuten vil de årlige overføringene fra staten antagelig bli høyere enn summen til de to kommunene hver for seg. Å hevde, som Graven gjør, at sammenslåingen vil koste 400 mill. er i beste fall mangel på kunnskap om saken, i verste fall bevisst, grov villedning av leserne.

Til slutt sier Graven at vi må få mindre tidsbruk på unødige, byråkratiske oppgaver og at pengene må brukes på skoler, barnehager og sykehjem. Der er vi enige, det er nettopp det høyreledelsen i den nye kommunen har til hensikt å gjøre.

Nå må alle krefter settes inn på å etablere den nye kommunen på best mulig vis. Og det vil resultere i en klar gevinst på litt sikt. Ingen er tjent med at noen motarbeider og snakker ned det nye, store kommuneprosjektet.

Tore Nordberg (H), leder av Oppegård Eldreråd. Redaktør

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags