– Graven vil endre alt som ikke er bra, og det ønsker selvfølgelig Høyre også. Vi har kanskje bare en litt forskjellig oppfatning om hva som er bra og ikke bra

SVARER: Høyres Tore Nordberg

SVARER: Høyres Tore Nordberg

Av

Trist å debattere Nordre Follo på dette nivået? Dette skriver innender Tore Nordberg i dette innlegget som et svar på en debatt som har gått noen dager i ØB nå.

DEL

MeningerSenterpartiets Anders Eidsvåg Graven svarer mitt innlegg i ØB 18.2 med at «det er trist å debattere på dette nivået».  Det er en kjent hersketeknikk å bruke når man ikke har gode argumenter å komme med. 

Det er litt rart for Graven har noen argumenter å komme med sett fra et Senterpartisynspunkt. Men jeg konstaterer at vi er helt uenige på noen punkter og at Graven debatterer akkurat på samme måte som meg. Og det er greit. Skal man få frem og skape interesse, må det være lov å spisse formuleringene litt.

Graven har rett i at jeg ikke har så mye til overs for Senterpartiets politikk på området sentralisering. Høyres og tidligere også Arbeiderpartiets politikk, har vært å redusere antall kommuner bl.a. for å rasjonalisere offentlig forvaltning. Dette er helt nødvendig for å sikre økonomisk handlefrihet i en fremtid med voldsom vekst i eldrebefolkningen. Dette stritter Senterpartiet imot av alle krefter. 

Dagens virkelighet er helt annerledes enn for 70 – 80 år siden da nåværende kommunekart ble tegnet.

Så hevder Graven at han ikke har sagt at det vil bli en sentralisering av lokale tjenestetilbud i Nordre Follo. I intervjuet 14. februar sier han om sentralisering: «Det er uaktuelt for Senterpartiet. De vil gå til valg på å opprettholde lokale tjenestetilbud der folk bor …….». Videre spør han: «Hva skjer i mellomtiden? Skal tjenestetilbudet sentraliseres og legges ned, mens vi venter på mulig gevinst?» Det må da underforstått være mer enn å antyde at man forventer at det lokale tjenestetilbud reduseres. 

Men det er altså ikke noen fare for at de lokale tjenestetilbudene, som skoler, barnehager, sykehjem, etc. legges ned og sentraliseres!  Det er administrasjonene som skal sentraliseres og effektiviseres. 

Å dra inn post og politi i debatten er en avsporing. Det er ikke kommunale tjenester.

Når det gjelder Gravens utlegninger om de vanskelige økonomiske fremtidsutsiktene, så kan vi være enige om at de blir en utfordring.  Men det ville de blitt i enda større grad om kommunene hadde fortsatt hver for seg.  Begge kommunene måtte i tilfelle ha vært meget nøye med å økonomisere og rasjonalisere for å klare seg gjennom noen vanskelige år. Antagelig enda vanskeligere enn det Nordre Follo nå må se frem til, særlig på sikt.

Og Graven er også enig i det.  Han sier: «På sikt vil det kunne gi innsparinger …..». 

Ja, jeg mener at Vedum overvåket intervjuet.  Eller hva skal man kalle det når Vedum sitter ved siden av og følger med i hva som blir sagt?  Når så Graven ærlig svarer og sier: «Det finnes jo positive elementer», så bryter Vedum inn og sier: «Den nasjonale holdningen vår er at vi skal diskutere det lokale standpunkt uansett resultat».  Når jeg tolker det som «at man sentralt i Senterpartiet skal ha et fastlåst standpunkt uansett om det er lønnsomt eller ei», så hevder Graven at det er «en helt feilaktig antagelse av hva Vedum har ment».  Vedums uttalelse er svært uklar, den er en stortingspolitiker verdig, og det er ikke lett å fatte hva han da mener.  Jeg skulle gjerne høre Gravens alternative tolkning av den setningen fra Vedum. 

Helt til slutt vil Graven at vi skal snakke om konsekvensene av Høyres politikk.  Det gjør vi gjerne. Høyrestyrte Oppegård er en av landets best styrte kommuner og Norge går så det suser for tiden. 

Graven vil endre alt som ikke er bra, og det ønsker selvfølgelig Høyre også.  Vi har kanskje bare en litt forskjellig oppfatning om hva som er bra og ikke bra.

Begge kommuner har vedtatt å foreta store investeringer for fremtiden i skoler, barnehager, idrettsanlegg, etc. Dette har begge kommunestyrer med et stort flertall av både Høyre, Arbeiderpartiet og andre, vurdert som nødvendig og forsvarlig.  Oppegård har en klar plan for hvordan dette skal finansieres og gjennomføres.  Og det regner jeg med at også Ski har. Men vi må ha en effektiv og god finansiell styring som Oppegård Høyre har stått for i 50 år.  Den må vi videreføre i Nordre Follo fra 2020.

Tore Nordberg (H), leder i Eldrerådet i Oppegård

Les også: Feilinformasjon fra Senterpartiet

Les også: Det er tydelig at Nordberg ikke har mye til overs for vår politikk, men det er trist å debattere på det nivået.

Artikkeltags