Det er tydelig at Nordberg ikke har mye til overs for vår politikk, men det er trist å debattere på det nivået.

Av

Nordberg og Høyre er på ville veier, ifølge Anders Eidsvaag Graven, Gruppeleder for Senterpartiet i Ski og fellesnemndmedlem.

DEL

MeningerTore Nordberg, leder i eldrerådet i Oppegård og høyremann, har i et leserinnlegg 18.02.2019 en rekke feilaktige påstander og voldsomme karakteristikker av meg og Senterpartiet. Flere av utsagnene mangler hold i artikkelen de er skrevet på grunnlag av.

Det er tydelig at Nordberg ikke har mye til overs for Senterpartiet og vår politikk, men det er trist at Nordberg ønsker å debattere på det nivået. Om dette er representativt for debattnivået i Oppegård, er det all grunn til å håpe på et rødgrønt flertall i den nye kommunen.

Nordberg sier jeg har sagt at det vil bli en sentralisering av lokale tjenestetilbud i den nye kommunen.

Det har jeg ikke sagt. Det jeg stilte et åpent spørsmål om, var hva den nye kommunen skal gjøre mens man venter på eventuelle gevinster ved sammenslåingen, som administrasjonen selv sier vil komme om først 5-10 år, og man samtidig skal omstille og effektivisere de første 4 årene med inntil 500 millioner kroner.

Administrasjonssjefen sier rett ut at det er "...tilrådelig også å redusere på tjenestetilbudet tilsvarende omstillingsbehovet til Nordre Follo".

I en reduksjon av tjenestetilbudet, vil selvfølgelig sentralisering av tilbud være en aktuell problemstilling. Administrasjonssjefen har ved en rekke anledninger, både skriftlig i saksfremlegg, og muntlig, uttrykt stor bekymring for økonomien i den nye kommunen. Det mener jeg både media, politikere og innbyggerne i kommunen i langt større grad enn i dag må ta inn over seg. 

Vår bekymring er også knyttet til investeringsnivået i den nye kommunen. Begge kommunene har betydelige investeringer de kommende årene (her burde opplagt begge kommuner holdt igjen) og gjelda til Nordre Follo blir skyhøy sammenliknet med sammenlignbare kommuner. Kommunen blir særdeles sårbar for renteøkninger. Sitat fra administrasjonssjefen: «I dagens økonomiplaner er det lagt opp til en økning i belastningen av gjeld og avdrag på 90 prosent, fra om lag 294 mill. kr i 2018 til 560 mill. kr i 2022. Dette innebærer at Nordre Follo i 2022 må avsette om lag 17 prosent av frie inntekter til betaling av renter og avdrag.". Dette blir en betydelig utfordring for kommunen - på toppen av IT-investeringene og omstillingsbehovet.

Nordberg påstår at Nordre Follos økonomiske utfordringer ville vært der uansett. Det er jeg uenig i. Begge kommunene har, i visshet av sammenslåing, hatt udekkede innsparinger i hundremillionersklassen i sine økonomiplaner, såkalt omstilling og effektivisering. I tillegg kommer investeringene i IT. Ordfører Sjøvold og Nordberg sier IT-investeringene på rundt 400 mill kr ville kommet uansett.  Vel, det er ikke mange kommuner, om noen, av vår størrelse som ville byttet ut nær sagt alle sine IT-systemer i løpet av få år og til en slik betydelig kostnad.

Det ville man selvsagt fordelt over mange år. Ja, det lønner seg å digitalisere, men ingen tar alle systemer på en gang. Nå kommer denne store kostnaden som et direkte resultat av sammenslåingsprosessen og må nødvendigvis dekkes inn, både i drift og investering. På sikt vil det kunne gi innsparinger, men det vil selvfølgelig ta tid.

Det er interessant at Nordberg freder alle lokale kommunale tjenestetilbud i Nordre Follo; det skal legges på minnet. Vi har hatt mange eksempler på at det motsatte skjer, eller ønskes, både i Ski og andre kommuner. Mener Nordberg at hans parti aldri legger ned lokale tjenestetilbud i dette landet? Det er i såfall en underlig påstand jeg tror mange vil være uenig med han i. Det er derimot Senterpartiet som er fanebærer for å opprettholde skoler, barnehager, sykehjem, passkontor, politi, sykehus og andre viktige offentlige tilbud der folk faktisk bor.

Nordberg påstår videre at jeg tror eller gir inntrykk av at det for eksempel skal bli to barnehager i Nordre Follo og kaller det til og med demagogisk. Dette har jeg verken sagt eller ment, så her tillegger Nordberg meg meninger jeg ikke har!

Han mener videre at Vedum "overvåker" intervjuet og kommer deretter med en helt feilaktig antakelse om hva Vedum har ment, nok basert på Nordbergs egen forutinntatthet.

Nordberg synser i vei og stempler Senterpartiets politikk basert på det. Nordbergs måte å debattere på fremstår etter dette som helt useriøs.

Nordberg avslutter med at man skal slutte rekkene og ikke "snakke ned det nye store kommuneprosjektet", les Høyres store prosjekt. Det er en forutsetning jeg ikke deler. Den dagen vi ikke kan debattere så store strukturelle endringer som vi står oppe i, både lokalt, regionalt og nasjonalt, kan vi legge ned folkestyret i dette landet. Her skal alle tall og konsekvenser på bordet, og ting som ikke er bra, skal vi selvsagt jobbe politisk for å endre. Jeg forstår at det ikke er ønskelig fra Nordberg og Høyre å snakke om konsekvensene av deres politikk, men det får stå for hans regning.

Senterpartiet vil gå til valg i Nordre Follo på å beholde kommunale tjenestetilbud lokalt i nærmiljøene der folk bor. Veksten må ikke bli større enn at kommunen har økonomisk kontroll og kan tåle renteøkning, og investeringstakten må være deretter.

Anders Eidsvaag Graven, Gruppeleder for Senterpartiet i Ski og fellesnemndmedlem

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags